Bønder ferierer lite

Lite ferie Norske bønder har lite tid til ferie (illustrasjonsbilde).Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/ NPK

abonnent

Norske bønder har lite tid til ferie, går det fram av ei gransking.

Over halvparten nøyer seg med to veker eller mindre. 21 prosent av bøndene seier dei har hatt to veker ferie det siste året, medan snautt 14 prosent berre har hatt éi veke, ifølgje ei gransking som Agri Analyse har gjort for Landbruksforsikring.

Nær 18 prosent oppgir å ha tatt ut endå mindre enn dette. Samla sett svarte drygt 52 prosent at ferielengda siste 12 månader har vore to veker eller mindre. Om lag 45 prosent av bøndene svarte at dei tar tre eller fleire ferieveker, men berre snautt tre av ti har unna seg fire veker eller meir.

Drygt 2 prosent var usikre på kor mykje ferie dei hadde hatt det siste året.

(©NPK)