Begge er søkjarar: Noverande fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim og noverande fylkesmann i Sogn og Fjordane, Anne Karin Hamre. (Foto: Hans Jørgen Brun/Erik Haugen (montasje))

Begge er søkjarar: Noverande fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim og noverande fylkesmann i Sogn og Fjordane, Anne Karin Hamre. Foto: Hans Jørgen Brun/Erik Haugen (montasje)

Kven blir ny fylkesmann?

Søknadsfristen til embetet som fylkesmann i Hordaland og Sogn og Fjordane gjekk ut 6. april.  Det er seks søkjarar til embetet, mellom desse både noverande fylkesmann i Sogn og Fjordane, Anne Karin Hamre, og noverande fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim.

Namn Alder Noverande stilling Kommune
Thorbjørn Gaarder 61 Chief credit officer Oslo
Lars Sponheim 59 Fylkesmann Ulvik
Øyvind Urheim Halleraker 65 Stortingsrepresentant Bømlo
Anne Karin Hamre 51 Fylkesmann Sogndal
Vegard Hunderi 36 Prosjektcontroller Oslo
Gjermund Hagesæter 56 Stortingsrepresentant Bergen

 

Også fylkesmannsembetet i Møre og Romsdal har vore lyst ut. Her var det fire søkjarar:

Namn Alder Noverande stilling Kommune
May-Helen Molvær Grimstad 49 Rådmann Ålesund
Zbigniew Halabis 52 Frilansar Landaas
Harald Tom Nesvik 50 Parlamentarisk leiar Ålesund
Kirsti Lovise Slotsvik 53 Kystdirektør Ålesund
Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Stiftinga Jostedalsbreen nasjonalpark:

Avdragsfritak og forlenga lånetid

Stryn kommune er garantist for lånet på 6,2 millionar kroner

Bestemte tid med bandtvang

Kommunestyret vedtok utvida bandtvang i Stryn

Stryn kommune:

Skal fornye nettsidene sine

Semje om å fornye nettsidene til Stryn kommune

Kommunane får bestemme kommunevåpen og kommuneflagg

Eit nytt lovforslag opnar for at kommunane sjølv kan bestemme sine eigne kommunevåpen og kommuneflagg.

Stiftinga Jostedalsbreen nasjonalpark:

Avdragsfritak og forlenga lånetid

Stryn kommune er garantist for lånet på 6,2 millionar kroner