Fylkesmann Anne Karin Hamre. (Foto: Gunnhild Sindre (arkivfoto))

Fylkesmann Anne Karin Hamre. Foto: Gunnhild Sindre (arkivfoto)

Fokus på kommunereform og barnevern

 

Fylkesmannen arrangerer i dag og i morgon den årlege kommunekonferansen i Loen.

Dei store omveltingane i høve til kommune- og fylkesstruktur vil setje sitt preg på konferansen.

-  Vi er midt oppe i ei tid med fleire forvaltingsreformer. Med reformene kjem debatt, sterke kjensler og eit stort informasjonsbehov, skriv fyleksmannen i ei pressemelding.

Statssekretær Kristin Holm Jensen møter under konferansen fylkesmann Anne Karin Hamre, fylkesrådmann Tore Eriksen, ordførar i Førde Olve Grotle og ordførar i Hyllestad Morten Askvik til paneldebatt om fylka og kommunane i endring.

Fokus på barnevern

Det vert også fokus på barnevern under konfersansen.

Rådmann Øyvind Bang Olsen frå Naustadal vil fortelje om korleis kommunen opplevde barnevernssaka som har vore mykje i fokus i media og demonstrasjonar.

Fleire kommunar har utfordringar i barnevernssaker. Hanne Sæbø frå Fylkesmannen vil svare på kva styringsinformasjon frå barnevernet kommunepolitkkarar kan be om.

Den reviderte risiko- og sårbarheitsanalysen for Sogn og Fjordane (fylkes-ROS) blir også presenter Fylkes-ROS er no utvida med konkrete scenario om potensielle hendingar i fylket. Eitt av desse handlar om tunnelbrann, eit tema som har vist seg å stadig vere aktuelt.

Elles vil statssekretær i kommunaldepartementet, Kristin Holm Jensen, legge fram revidert nasjonalbudsjett for 2017 og kommuneproposisjonen for 2018, og Rebekka Borsch (V) frå nye Asker kommune vil halde innlegg med temaet effektivisering gjennom digitalisering i ein ny og større kommune.

Meir å lese på Fjordingen:

Olafur Sveinsson med lang fartstid i Norge

Blir Stryn sin nye trenar

Islendingen Olafur Sveinsson er den nye trenaren for Stryn sitt 2. divisjonslag i handball for herrar.

Nye framsyningar av utandørs-musikalen Årringar

– Nye grep, men gjenkjenneleg

Andre helga i august kan ein på nytt oppleve musikalen Årringar ved Sagedammen. Stykket er i all hovudsak det same, likeins aktørane som er med, men nye grep frå regissør og koreograf vil likevel gi kjensla av nytt for dei som har sett det før.

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Hornindal og Markane skyttarlag

Følg olsokstemne

Olsokstemnet i skyting strekkjer seg over sju dagar, og det innmeldt over 200 skyttar frå alle kantar av landet.