Fylkesmann Anne Karin Hamre. (Foto: Gunnhild Sindre (arkivfoto))

Fylkesmann Anne Karin Hamre. Foto: Gunnhild Sindre (arkivfoto)

Fokus på kommunereform og barnevern


Fylkesmannen arrangerer i dag og i morgon den årlege kommunekonferansen i Loen.

Dei store omveltingane i høve til kommune- og fylkesstruktur vil setje sitt preg på konferansen.

-  Vi er midt oppe i ei tid med fleire forvaltingsreformer. Med reformene kjem debatt, sterke kjensler og eit stort informasjonsbehov, skriv fyleksmannen i ei pressemelding.

Statssekretær Kristin Holm Jensen møter under konferansen fylkesmann Anne Karin Hamre, fylkesrådmann Tore Eriksen, ordførar i Førde Olve Grotle og ordførar i Hyllestad Morten Askvik til paneldebatt om fylka og kommunane i endring.

Fokus på barnevern

Det vert også fokus på barnevern under konfersansen.

Rådmann Øyvind Bang Olsen frå Naustadal vil fortelje om korleis kommunen opplevde barnevernssaka som har vore mykje i fokus i media og demonstrasjonar.

Fleire kommunar har utfordringar i barnevernssaker. Hanne Sæbø frå Fylkesmannen vil svare på kva styringsinformasjon frå barnevernet kommunepolitkkarar kan be om.

Den reviderte risiko- og sårbarheitsanalysen for Sogn og Fjordane (fylkes-ROS) blir også presenter Fylkes-ROS er no utvida med konkrete scenario om potensielle hendingar i fylket. Eitt av desse handlar om tunnelbrann, eit tema som har vist seg å stadig vere aktuelt.

Elles vil statssekretær i kommunaldepartementet, Kristin Holm Jensen, legge fram revidert nasjonalbudsjett for 2017 og kommuneproposisjonen for 2018, og Rebekka Borsch (V) frå nye Asker kommune vil halde innlegg med temaet effektivisering gjennom digitalisering i ein ny og større kommune.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Torstein Flakne frå Stage Dolls:

- Ei magisk oppleving!

Moods-konkursen:

- Trur merkevara er så sterk at der er mulegheiter

Direktøren for Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane trur ikkje Moods-merkevara forsvinn.

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Uavklart situasjon rundt renovasjon

Også Nordfjord er råka av konkursen til RenoNorden.

Oldenleirane

Utsette kjøpskontrakten

Ikkje avgjort kven som får tilbod om kjøp av Oldenleiarane, men tre har blitt til to.