Overlast Førarane måtte laste av til lovleg vekt før dei fekk køyre vidare.
(Foto: Statens vegvesen)

Overlast Førarane måtte laste av til lovleg vekt før dei fekk køyre vidare. Foto: Statens vegvesen

Varebilar med overlast

To norske varebilar vart stoppa i ein kontroll ved Kjøs bru tysdag. Varebilane hadde overlast på 300 og 400 kg. Begge førarane måtte laste av til lovleg vekt før dei fekk køyre vidare.

Vidare fekk ein lastebileigar 8.000 kroner i gebyr for ikkje å ha pålagd bombrikke i bilen. Ein førar fekk skriftleg advarsel for brot på køyre og kviletida, og ein bilførar fekk køyreforbod og måtte fjerne gjenstandar i siktsone før han fekk køyre vidare.

Ein bileigar vart pålagd kontroll av fartskrivar då denne hadde feil, melder Statens vegvesen i sin kontrollrapport

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Torstein Flakne frå Stage Dolls:

- Ei magisk oppleving!

Moods-konkursen:

- Trur merkevara er så sterk at der er mulegheiter

Direktøren for Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane trur ikkje Moods-merkevara forsvinn.

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Uavklart situasjon rundt renovasjon

Også Nordfjord er råka av konkursen til RenoNorden.

Oldenleirane

Utsette kjøpskontrakten

Ikkje avgjort kven som får tilbod om kjøp av Oldenleiarane, men tre har blitt til to.