Overlast Førarane måtte laste av til lovleg vekt før dei fekk køyre vidare.
(Foto: Statens vegvesen)

Overlast Førarane måtte laste av til lovleg vekt før dei fekk køyre vidare. Foto: Statens vegvesen

Varebilar med overlast

To norske varebilar vart stoppa i ein kontroll ved Kjøs bru tysdag. Varebilane hadde overlast på 300 og 400 kg. Begge førarane måtte laste av til lovleg vekt før dei fekk køyre vidare.

Vidare fekk ein lastebileigar 8.000 kroner i gebyr for ikkje å ha pålagd bombrikke i bilen. Ein førar fekk skriftleg advarsel for brot på køyre og kviletida, og ein bilførar fekk køyreforbod og måtte fjerne gjenstandar i siktsone før han fekk køyre vidare.

Ein bileigar vart pålagd kontroll av fartskrivar då denne hadde feil, melder Statens vegvesen i sin kontrollrapport

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

y vår for familieklenodiet

Oldefar, bestefar og far har køyrt bobla frå  1967. No har fjerde generasjon - Rolf Martin Tunold (24) – fiksa på bilen i to vintrar for å få han tilbake til fordoms prakt.

– Det skjer altfor mange fallulykker

Arbeidstilsynet reagerer på at arbeidsgjevarar ikkje tek sikkerheita på alvor. No køyrer dei storaksjon for å betre forholda på norske byggjeplassar.