Overlast Førarane måtte laste av til lovleg vekt før dei fekk køyre vidare.
(Foto: Statens vegvesen)

Overlast Førarane måtte laste av til lovleg vekt før dei fekk køyre vidare. Foto: Statens vegvesen

Varebilar med overlast

To norske varebilar vart stoppa i ein kontroll ved Kjøs bru tysdag. Varebilane hadde overlast på 300 og 400 kg. Begge førarane måtte laste av til lovleg vekt før dei fekk køyre vidare.

Vidare fekk ein lastebileigar 8.000 kroner i gebyr for ikkje å ha pålagd bombrikke i bilen. Ein førar fekk skriftleg advarsel for brot på køyre og kviletida, og ein bilførar fekk køyreforbod og måtte fjerne gjenstandar i siktsone før han fekk køyre vidare.

Ein bileigar vart pålagd kontroll av fartskrivar då denne hadde feil, melder Statens vegvesen i sin kontrollrapport

Meir å lese på Fjordingen:

Olafur Sveinsson med lang fartstid i Norge

Blir Stryn sin nye trenar

Islendingen Olafur Sveinsson er den nye trenaren for Stryn sitt 2. divisjonslag i handball for herrar.

Nye framsyningar av utandørs-musikalen Årringar

– Nye grep, men gjenkjenneleg

Andre helga i august kan ein på nytt oppleve musikalen Årringar ved Sagedammen. Stykket er i all hovudsak det same, likeins aktørane som er med, men nye grep frå regissør og koreograf vil likevel gi kjensla av nytt for dei som har sett det før.

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Hornindal og Markane skyttarlag

Følg olsokstemne

Olsokstemnet i skyting strekkjer seg over sju dagar, og det innmeldt over 200 skyttar frå alle kantar av landet.