Overlast Førarane måtte laste av til lovleg vekt før dei fekk køyre vidare.
            (Foto: Statens vegvesen)

Overlast Førarane måtte laste av til lovleg vekt før dei fekk køyre vidare.Foto: Statens vegvesen

Varebilar med overlast

To norske varebilar vart stoppa i ein kontroll ved Kjøs bru tysdag. Varebilane hadde overlast på 300 og 400 kg. Begge førarane måtte laste av til lovleg vekt før dei fekk køyre vidare.

Vidare fekk ein lastebileigar 8.000 kroner i gebyr for ikkje å ha pålagd bombrikke i bilen. Ein førar fekk skriftleg advarsel for brot på køyre og kviletida, og ein bilførar fekk køyreforbod og måtte fjerne gjenstandar i siktsone før han fekk køyre vidare.

Ein bileigar vart pålagd kontroll av fartskrivar då denne hadde feil, melder Statens vegvesen i sin kontrollrapport

Meir å lese på Fjordingen:

Etter alle utforkøyringane i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Ros for god utgreiing om grensejustering

Hornindal-rådmann Ann Kristin Langeland fekk stor ros for ei god saksutgreiing då Fellesnemnda for nye Volda kommune handsama saka om grensejustering mellom Stryn og Hornindal torsdag.

Tilrår å avvise alle klagar

Rådmannen tilrår formannskapet å avvise klagene på tildeling av Oldenleiarne