Slik enda forsøket på å snu bussen. 
            (Foto: Gunnhild Sindre)

Slik enda forsøket på å snu bussen. Foto: Gunnhild Sindre

Ikkje heilt vellukka snuoperasjon...

Politiet måtte rykkje ut og dirigere trafikken etter at ein utanlandsk turistbuss skapte trafikkfårlege tilhøve på rv 15 på Langesethøgda i ettermiddag.

- Det var eit forsøk på å snu, fortel politibetjent Eirik Krossen ved Stryn og Hornindal lensmannskontor.

I forsøket på å snu bussen hadde sjåføren rygga han inn på ei avkøyrsle ved sidan av busstoppet. Der tok bakdelen av bussen nedi, og dermed sto køyredoningen bom fast - på tvers av halve vegen.

Sjåføren fekk ei munnleg åtvaring av politiet etter hendinga.

Meir å lese på Fjordingen:

Fylkesutvalet vil ha grensa ved Kjøshammaren

Tilrår at heile Kjøs vert innlemma i Stryn.

Etter alle utforkøyringane i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Ros for god utgreiing om grensejustering

Hornindal-rådmann Ann Kristin Langeland fekk stor ros for ei god saksutgreiing då Fellesnemnda for nye Volda kommune handsama saka om grensejustering mellom Stryn og Hornindal torsdag.

Tilrår å avvise alle klagar

Rådmannen tilrår formannskapet å avvise klagene på tildeling av Oldenleiarne

Utbetring av dam Holevatnet

Prislapp på 19,5 millionar

Ber formannskapet om fullmakt til låneopptak