Fekk bot for å ha køyrt for nært bilen foran mellom Stryn og Kjøs bru

Politiet i Sogn og Fjordane meldte på twitter klokka 15.25 fredag at ein bilførar fekk forenkla førelegg på 6500 kroner for å ha låge for nært foranliggande køyretøy på Riksveg 15 mellom Stryn og Kjøs Bru.

Meir å lese på Fjordingen:

Etter alle utforkøyringane i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Ros for god utgreiing om grensejustering

Hornindal-rådmann Ann Kristin Langeland fekk stor ros for ei god saksutgreiing då Fellesnemnda for nye Volda kommune handsama saka om grensejustering mellom Stryn og Hornindal torsdag.

Tilrår å avvise alle klagar

Rådmannen tilrår formannskapet å avvise klagene på tildeling av Oldenleiarne