Fredag morgon vert det opna for kontinuerleg gjennomkøyring med ledebil i Utvik.
            (Foto: Statens vegvesen)

Fredag morgon vert det opna for kontinuerleg gjennomkøyring med ledebil i Utvik.Foto: Statens vegvesen

Utvidar opningstid gjennom Utvik

Kontinuerleg kolonnekøyring for lette køyretøy

Statens vegvesen melder i ei pressemelding torsdag at ordninga med omkøyring for lette køyretøy gjennom Utvik blir utvida. Etter å ha starta med ein time gjennomgangstrafikk på den midlertidige omkøyringsvegen fire gongar pr. dag, vert det frå fredag morgon kl 07.00 kontinuerleg kolonnekøyring for bilar inntil 3,5 tonn. Omkøyringsvegen vil vere open mellom klokka 07.00 og 21.00, med kontinuerleg kolonnekøyring med ledebil. Det kan bli ventetid i periodar.

- Vi har hatt gode erfaringar med opning for gjennomkøyring fire gongar i døgnet, og har fått avvikla ein del massetransport. Det gir oss rom for å utvide ordninga, seier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Den midlertidige vegen som går gjennom Hage er å rekne som einvegskøyrt, og det blir difor framleis styrt trafikkavvikling og ledebil.

- I starten kan skiltinga vere noko misvisande enkelte stader, då det kan ta litt tid å få oppdaterte skilt på plass. Reparasjonsarbeidet i Utvik går framleis for fullt, og entreprenør er godt i gang med å forskale brukaret som skal reparerast. Utvaska strekningar er fylt på med masse, og det skal støypast støttemur langs ein del av strekninga og gjerast plastringsarbeid. I tillegg til anleggsarbeidet i Utvik, vil det føregå arbeid på strekninga Byrkjelo – Utvikfjellet. Her er det strekningar med utvaska og svake vegkantar som treng reparasjon, opplyser Finden..

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Posten åtvarar mot dårlegare tenester

Posten hevdar dei 165 millionane regjeringa løyver for å sikre post i fem dagar, er ein halv milliard mindre enn det faktisk kostar.

Følg med på kjøp og sal der du bur

Få oversikt over kva eigedomar som er kjøpte og selde i Stryn og Hornindal. Dette er eit tilbod til dei som abonnerer på Fjordingen. Kartet gir oversikt over kjøp og sal av eigedom for dei siste 30 dagane.

Operaen «Sildagapet» gjekk for smekkfulle hus:

– Hjartevarmande respons!

Søndag er det klart for TV-aksjonen

Verdas største dugnad