Omkøyringsvegen gjennom Hage i Utvik er no opna for køyretøy inntil 15 meters lengde. Seint torsdag kveld spanderte privat næringsliv i Stryn asfalt på grusvegen.
(Foto: Bengt Flaten)

Omkøyringsvegen gjennom Hage i Utvik er no opna for køyretøy inntil 15 meters lengde. Seint torsdag kveld spanderte privat næringsliv i Stryn asfalt på grusvegen. Foto: Bengt Flaten

Døgnope gjennomkøyring med ledebil:

No får også turistbussar køyre gjennom Utvik

Statens vegvesen opna kl 14.00 i dag omkøyringsvegen gjennom Utvik for alle køyretøy inntil 15 meters lengde. Det betyr at også turistbussar og lastebilar utan hengar kan køyre gjennom. Vegen er opna for kontinuerleg kolonnekøyring, heile døgnet.

- Vi har no fått tilstrekkeleg oversikt over skadar og fått utbetra det som er nødvendig for at vi kan setje på tyngre trafikk. Det er mykje skadar på vegen over Utvikfjellet i tillegg til skadane i området rundt bruene. Det er skadar som svekkar bæreevna til vegen. Dette har vi no kontroll over og kan setje på tyngre og lengre køyretøy, seier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Vegen er å rekne som einvegskøyrt, og det blir difor styrt trafikkavvikling og ledebil. Bilistane må rekne med ventetid på inntil 1 time.

- Det står framleis skil langs vegane som fortel at fv 60 er stengt ved Utvik. Når vert desse skilta byta ut?

- Det skjer fortløpande. Vi vil heller opne no enn å vente til alle skilt er på plass. Men lystavla i Stryn vert endra no umiddelbart, så vil vi rette opp skiltinga langs vegnettet elles fortløpande, seier Finden til Fjordingen.

Richard Grov som har vore ein av dei største kritikarane mot stenginga gjennom Utvik er svært godt nøgd over nyheita om at vegen no er open, i prinsippet for alle køyretøy enn vogntog.

- Dette er veldig gledeleg å høyre. Det er særs viktig at bussar også kan passere, i tillegg til lastebilar opp til 15 meter. Dette betyr veldig mykje for eit samla reiseliv og næringsliv som lever av handel langs fjorden, seier Richard Grov.

Han meiner vegvesenet etter kvart bør vurdere å byte ut ledebil med lysreguelring, og vonar og at skiltinga langs vegnettet vert endra slik at trafikantane igjen får beskjed om at dei kan køyre gjennom Utvik.

Meir å lese på Fjordingen:
Fv 60 ovanfor svingane ved Hage har grusdekke, og vil vere anleggsområde i lang tid framover sjølv om det no vert sett på trafikk med ledebil. (Foto: Bengt Flaten)

Fv 60 ovanfor svingane ved Hage har grusdekke, og vil vere anleggsområde i lang tid framover sjølv om det no vert sett på trafikk med ledebil. Foto: Bengt Flaten

Siste nyheter

Vil kjøpe dette bygget

Drivar av "Løvland - spiseri og pub" vil ekspandere på Grodås

Ny rapport viser at komande vegprosjekt i NTP kan ryke:

Fleire vegprosjekt trua av enorm kostnadsauke

E39 Byrkjelo - Sandane er i fare, ifølge ny rapport. Strynefjellsvegen er ikkje nemd

Forsinka drikkevatn til Nordsida

Etter planen skulle 115 vassabonnentar på Nordsida bli påkopla etterlengta nytt drikkevatn i løpet av juni, men for dei fleste har vatnet enno ikkje kome i kranane.

Her opnast det for tungtransport

- I løpet av eit par dagar vil vi opne for tungtransport gjennom Utvik, seier Statens vegvesen onsdag kveld

Martine Lefdal (23) frå Stryn er dagleg leiar på Riva Italia

Spennande kvardag og mykje arbeid

- Kan ha bru klar om ei veke om det er vilje til det

Nye klare ønske for veg og bru i Utvik

Raskare opning av fv 60 gjennom Utvik også for vogntog. Bruer som er sikre mot neste storflaum. Det var to klare ønske i onsdagens vegmøte i Stryn.

Vil kjøpe dette bygget

Drivar av "Løvland - spiseri og pub" vil ekspandere på Grodås

Ny rapport viser at komande vegprosjekt i NTP kan ryke:

Fleire vegprosjekt trua av enorm kostnadsauke

Forsikringsselskap besøkte Utvik

- 40 skadeforhold så langt