- Forholdet er svært trafikkfarleg

Rikhaldig rapport etter storbilkontroll ved Kjøs

Statens Vegvesen hadde storbilkontroll ved Kjøs søndag og av rapporten var det mykje å utsette.

Eit vogntog fekk køyreforbod og bilfører vart anmeldt fordi opninga mellom last på lastebilen og framvegg på tilhenger var så liten at vogntoget ikkje kunne svingast skikkeleg.

- Forholdet er svært trafikkfarleg, heiter det av rapporten.

Vidare fekk ein lastebileigar kr 8.000 i gebyr for manglende bombrikke. To lastebileigarar hadde ikkje utført periodisk kontroll på tilhengarene sine slik at desse vart avregistrerte.

- Begge må godkjenne tilhengarene, og betale påskiltingsgebyr på 1540,- for å på igjen kjennemerkene, opplyser Statens vegvesen.

To køyretøy vart nekta vidare køyring før gjenstandar i frontvindu var fjerna. Ein sjåfør fekk skrifteleg advarsel for mindre brot på køyre- og kviletida. Vidare vart ein lastebilførar anmeldt fordi han ikkje nytta fartskriverkort i fartskrivaren under køyring.

To sjåførar fekk gebyr på kr 500 for ikkje å ha med vognkort under køyring. Ein varebil var nesten 300 kg for tung, og måtte laste av før videre køyring.

Meir å lese på Fjordingen:

Fylkesutvalet vil ha grensa ved Kjøshammaren

Tilrår at heile Kjøs vert innlemma i Stryn.

Etter alle utforkøyringane i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Ros for god utgreiing om grensejustering

Hornindal-rådmann Ann Kristin Langeland fekk stor ros for ei god saksutgreiing då Fellesnemnda for nye Volda kommune handsama saka om grensejustering mellom Stryn og Hornindal torsdag.

Tilrår å avvise alle klagar

Rådmannen tilrår formannskapet å avvise klagene på tildeling av Oldenleiarne

Utbetring av dam Holevatnet

Prislapp på 19,5 millionar

Ber formannskapet om fullmakt til låneopptak