Valet: Oppteljinga er framleis ikkje ferdig

Sjølv om vallokala stengde kl. 20 i går kveld, er oppteljinga av dei siste stemmene framleis ikkje ferdig.

- Så fort kommunane er ferdige med si oppteljng tek fylkeskommunen si kontrollteljing. Når fylket sitt valgoppgjer er ferdig, er resultatet klart.
Blant dei stemmene som enno ikkje er telde, er førehandsstemmer som kjem i posten innan kl. 17 i dag, opplyser  Valdirektoratet til Fjordingen.

Meir å lese på Fjordingen:

Fylkesutvalet vil ha grensa ved Kjøshammaren

Tilrår at heile Kjøs vert innlemma i Stryn.

Etter alle utforkøyringane i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Ros for god utgreiing om grensejustering

Hornindal-rådmann Ann Kristin Langeland fekk stor ros for ei god saksutgreiing då Fellesnemnda for nye Volda kommune handsama saka om grensejustering mellom Stryn og Hornindal torsdag.

Tilrår å avvise alle klagar

Rådmannen tilrår formannskapet å avvise klagene på tildeling av Oldenleiarne

Utbetring av dam Holevatnet

Prislapp på 19,5 millionar

Ber formannskapet om fullmakt til låneopptak