Hjortepåkøyrsel like aust for Nedstryn kyrkje tysdag kveld. 
            (Foto: Kim Rune Flo)

Hjortepåkøyrsel like aust for Nedstryn kyrkje tysdag kveld. Foto: Kim Rune Flo

Stakk av frå hjortepåkøyrsel

Tysdag kveld vart ein hjort påkøyrd på rv15 like aust for Nedstryn kyrkje. Sjåføren som køyrde på hjorten stakk av.

Kim Rune Flo, som var først på ulukkesstaden, fortel at hjorten levde då han kom til staden.

- Hjorten låg midt i vegen og levde, men døydde før viltnemda kom på plass.

Flo seier at det er mykje hjort langs vegane oppover Strynebygda, og oppfordrar til aktsam køyring.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Loen - Rake

Gang- og sykkelveg nedprioritert

– Prioriteringa er basert på grove faktafeil, seier Haldor Hove i Loen Utviklingslag.

Mister dagens breibandsløysing

- Kva slags policy er dette? spør Telenor-kundar i Hjelledalen og Oppstryn

143 kontrollerte

Fire gebyr grunna for dårlege dekk på glatta

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

Loen - Rake

Gang- og sykkelveg nedprioritert

– Prioriteringa er basert på grove faktafeil, seier Haldor Hove i Loen Utviklingslag.

Stor nedgang i fråværet

Ferske tal syner stor nedgang i fråværet ved dei vidaregåande skulane.

Mister dagens breibandsløysing

- Kva slags policy er dette? spør Telenor-kundar i Hjelledalen og Oppstryn