Vogntogsjåføren og traktorføraren la seg begge godt ut, vogntogsjåføren for langt. No står han fast i grøfta med 30 tonn last i tanken.
      (Foto: Fjordingen-tipsar)

Vogntogsjåføren og traktorføraren la seg begge godt ut, vogntogsjåføren for langt. No står han fast i grøfta med 30 tonn last i tanken.Foto: Fjordingen-tipsar

To nye i grøfta i indre Hornindal

På få dagar har fleire køyretøy køyrd i grøfta på fv 60 i indre Hornindal. Tysdag ettermiddag gjekk det gale for ein vogntogsjåfør som la seg ut på kanten då han møtte ein brøytetraktor. Brått var det ikkje meir kant igjen, og vogntoget seig utfor asfaltkanten og vart ståande bom fast i grøfta. Med 30 tonn last i tanken og totalvekt på 50 tonn kan det bli ein komplisert affære å få bilen på vegen att.

Utforkøyringa skjedde ved Indre Haugen. Få hundre meter lenger vest stod ein annan bil i grøfta, også han etter å ha kome utfor kanten.

Meir å lese på Fjordingen:
Den utanlandske bilen kom utfor asfaltkanten og køyrde seg fast i grøfta på fv 60 i indre Hornindal.
      (Foto: Fjordingen-tipsar)

Den utanlandske bilen kom utfor asfaltkanten og køyrde seg fast i grøfta på fv 60 i indre Hornindal.Foto: Fjordingen-tipsar

Siste nyheter

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Loen - Rake

Gang- og sykkelveg nedprioritert

– Prioriteringa er basert på grove faktafeil, seier Haldor Hove i Loen Utviklingslag.

Mister dagens breibandsløysing

- Kva slags policy er dette? spør Telenor-kundar i Hjelledalen og Oppstryn

143 kontrollerte

Fire gebyr grunna for dårlege dekk på glatta

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

Loen - Rake

Gang- og sykkelveg nedprioritert

– Prioriteringa er basert på grove faktafeil, seier Haldor Hove i Loen Utviklingslag.

Stor nedgang i fråværet

Ferske tal syner stor nedgang i fråværet ved dei vidaregåande skulane.

Mister dagens breibandsløysing

- Kva slags policy er dette? spør Telenor-kundar i Hjelledalen og Oppstryn