Vekst Fleire bønder enn før ser positiv økonomisk utvikling i gardsdrifta (illustrasjonsbilde).
            (Foto: Kari Hamre/NPK)

Vekst Fleire bønder enn før ser positiv økonomisk utvikling i gardsdrifta (illustrasjonsbilde).Foto: Kari Hamre/NPK

Fleire bønder ser økonomisk framgang

Mange fleire bønder enn før ser positiv økonomisk utvikling i gardsdrifta, viser Trendundersøkinga for 2016 frå Ruralis.

Medan berre 10 prosent av bøndene som svarte på spørjeundersøkinga i 2002 meinte det økonomiske resultatet frå gardsdrifta utvikla seg i positiv retning, var denne prosentdelen auka til 40 prosent i 2016. I 2002 var det òg 68 prosent som meinte det gjekk feil veg, mot berre 26 prosent i 2016.

Berre 27 prosent av bøndene som svarte på Ruralis-undersøkinga i fjor, oppgav at dei var over middels fornøgde med inntekta frå gardsdrifta. 65 prosent var middels til svært tilfredse med hushaldsøkomien.

Tilfredsheita med både gardsinntekt og hushaldsøkomi har auka dei siste 14 åra, viser Trendundersøkinga.

(©NPK)

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

VIDEO: Fv 722 Veslebygda–Flo

– Tunnelen vil gi slutt på engstelsen

Sambygdingane Brynjar Flo og Kolbein Fridtun har jobba for tunnel til Flo i eit tiår. Bli med dei på den skredutsette vegen som dei køyrer dagleg, heile året.

Ein femdel av NRK-lyttarane borte på eitt år

NRK har mista kvar femte daglege radiolyttar sidan FM-sløkkinga starta. Onsdag blir nettet stengt for godt for riksdekkjande kanalar.

Vil busette 10 flyktningar i 2018

Rådmannen har tilrådd å busetje 10 flyktningar i Stryn kommune i 2018.

Stryn motorsportklubb:

Ber kommunen om lånegaranti

Vil ha kommunal lånegaranti til kjøp av kommunal grunn

VIDEO: Fv 722 Veslebygda–Flo

– Tunnelen vil gi slutt på engstelsen

Sambygdingane Brynjar Flo og Kolbein Fridtun har jobba for tunnel til Flo i eit tiår. Bli med dei på den skredutsette vegen som dei køyrer dagleg, heile året.

Fjordingen for 10 år sidan:

Sentrumsrevy for full sal

Ein femdel av NRK-lyttarane borte på eitt år

NRK har mista kvar femte daglege radiolyttar sidan FM-sløkkinga starta. Onsdag blir nettet stengt for godt for riksdekkjande kanalar.

Dagens leiarartikkel

Mørk hovudgate

Strynerådmannen kommenterer Hornindal kommune sine innspel

Rådmann Rune Hovde kommenterer i eit brev Hornindal kommune sine tilleggsopplysingar vedrørande grensejustering Kjøs krins.

Fjordingen for 10 år sidan:

«Såmannen» på plass

Vil busette 10 flyktningar i 2018

Rådmannen har tilrådd å busetje 10 flyktningar i Stryn kommune i 2018.