Retningslinjer Bedriftsannonse

Bestilling

Bestill annonse ved å kontakte din faste konsulent i Fjordingen eller på tlf. 57 87 45 00, e-post: annonse@fjordingen.no


Annonsefristar

Plassbestilling til tysdag: Fredag kl. 12.00

Levering av ferdigmateriell: Måndag kl. 10.00

Plassbestilling til fredag: Onsdag kl. 12.00

Levering av ferdigmateriell: Torsdag kl. 10.00
 


Produksjon

Fjordingen tilbyr produksjon av annonser

For mer info om kva vi kan tilby og prisar ta kontakt på tlf. 57 87 45 00 eller annonse@fjordingen.no

Publiseringsklart materiell sendast på e-post til annonse@fjordingen.no


Produksjonstillegg


Nett/mobil
Pr. annonseformat - kr 990,-
 


Regler for annonseutforming

Vekt
Annonser i våre digitale kanaler bør ikkje overstige:
Nett - 80 kb i filstørrelse
Mobil - 25 kb i filstørrelse

Filtype
Nett 
Image: Statiske bilder (jpg, gif), animerte bilder (gif),
Rich media: Animasjoner (flash swf) og HTML.
Det skal leveres ei fallbackannonse (jpg eller gif-bilde) til alle flashannonser. Dette fordi brukarar utan flash installert skal kunne få opp annonsea din.

Retningslinjer for flashannonser
Klikk her for retningslinjer

Annonseformater
 

Generell informasjon

Eit annonsedøgn reknast frå midnatt til midnatt. Digitale kampanjar startar rett over midnatt dersom ikkje anna er avtalt.

Meir å lese på Fjordingen:

Fylkesutvalet vil ha grensa ved Kjøshammaren

Tilrår at heile Kjøs vert innlemma i Stryn.

Etter alle utforkøyringane i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Ros for god utgreiing om grensejustering

Hornindal-rådmann Ann Kristin Langeland fekk stor ros for ei god saksutgreiing då Fellesnemnda for nye Volda kommune handsama saka om grensejustering mellom Stryn og Hornindal torsdag.

Tilrår å avvise alle klagar

Rådmannen tilrår formannskapet å avvise klagene på tildeling av Oldenleiarne

Utbetring av dam Holevatnet

Prislapp på 19,5 millionar

Ber formannskapet om fullmakt til låneopptak