Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Nordmenn framleis negative til dab-radio

I ei ny undersøking svarar 55 prosent av dei som er spurde at dei er negative til innføringa av dab-radio i Norge.

Éin av tre har heller enno ikkje skaffa seg ein slik radio. Undersøkinga er gjort i februar, rundt ein månad etter at Nordland som første fylke sløkte FM-nettet for riksdekkjande radio og same månad som Trøndelag og Møre og Romsdal gjorde det same.

Berre 31 prosent av dei som er spurde stiller seg positive til innføringa av digital radio.

– Det er vanskeleg å få stor entusiasme for ei omlegging som folk ikkje oppfattar som eit stort framsteg. Dab betyr nok meir for dei som sender radio enn dei som tek imot radio, trur professor Frank Aarebrot. Han er fagleg ansvarleg for undersøkinga som er utført av Respons Analyse for Nordiske mediedager.

Meininga er at heile FM-bandet gjennom året blir sløkt for landsdekkande radiostasjonar, mens fleire lokale nærradiostasjonar skal halde fram med å sende på FM-bandet, i første omgang ut 2021.

Undersøkinga, som er ein del av den årlege Medieundersøkelsen, viser også at det ikkje er dei eldre som nødvendigvis er mest negative til innføringa av ny radioteknologi, heile 51 prosent av dei som er spurde under 31 år er negative til dab-radio.

Heile 37 prosent av dei som er spurde seier at dei ikkje har skaffa seg dab-radio enno. Det svarar til nærmare 867.000 husstandar. 32 prosent av dei som er spurde svarar at dei har éin dab-radio, medan 30 prosent har fleire.

Ei undersøking som Digitalradio Norge gjorde tidlegare i månaden, viste at radiolyttinga i Nordland gjekk ned frå 74 prosent til 64 prosent etter at riksradioane sløkte sine FM-sondere i fylket i januar.

(©NPK)

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Nye framsyningar av utandørs-musikalen Årringar

– Nye grep, men gjenkjenneleg

Andre helga i august kan ein på nytt oppleve musikalen Årringar ved Sagedammen. Stykket er i all hovudsak det same, likeins aktørane som er med, men nye grep frå regissør og koreograf vil likevel gi kjensla av nytt for dei som har sett det før.

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Hornindal og Markane skyttarlag

Følg olsokstemne

Olsokstemnet i skyting strekkjer seg over sju dagar, og det innmeldt over 200 skyttar frå alle kantar av landet.