Åtvaring: Politiførstebetjent Vidar Stavik gav ei gruppe av russen åtvaring fredag, etter at ungdom skal ha blitt skubba i elva.
            (Foto: Bengt Flaten)

Åtvaring: Politiførstebetjent Vidar Stavik gav ei gruppe av russen åtvaring fredag, etter at ungdom skal ha blitt skubba i elva.Foto: Bengt Flaten

Politiet gav åtvaring til russen

Ei gruppe av strynerussen fekk åtvaring frå politiet fredag, etter at politiet blei kjend med at russen skulle ha dukka ungdom i elva og deretter lagt ut film om hendingane på sosiale media.

– Vi fekk tips torsdag og såg gjennom filmmaterialet. Deretter reiste vi på skulen fredag og snakka med russen. Dei fekk beskjed om at slike ting gjer ein ikkje. Dei fornærma har ikkje meldt forholda til politiet, og vi har heller ikkje oppretta sak. Men skjer slike ting ein gong til, kan det bli politisak ut av det, seier politiførstebetjent Vidar Stavik.

– Filmane vi har sett viser ungdom som vert skubba og kasta ut i vatnet, til dels på grunt vatn i ei elv. Dermed kunne konsekvensane også blitt meir alvorlege for dei fornærma, seier Stavik.

Han har elles inntrykk av at russen i Stryn oppfører seg fint.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

– Næringslivet reagerer på TIP-tilrådinga

Næringslivet lokal reagerer på fylkesdirektøren si tilråding om TIP (teknikk og industriell produksjon) komande skuleår.

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

Loen - Rake

Gang- og sykkelveg nedprioritert

– Prioriteringa er basert på grove faktafeil, seier Haldor Hove i Loen Utviklingslag.

Stor nedgang i fråværet

Ferske tal syner stor nedgang i fråværet ved dei vidaregåande skulane.

Mister dagens breibandsløysing

- Kva slags policy er dette? spør Telenor-kundar i Hjelledalen og Oppstryn