Rørande Enke etter Jarle Dragesæt, Anne Mette, tek imot blomar frå Are Njøten og Stryn brannvern. Ho var tydleg røyrd og takksam for leikebrannbilen som er sett opp til minne om Jarle. (Foto: Roger Oldeide)

Rørande Enke etter Jarle Dragesæt, Anne Mette, tek imot blomar frå Are Njøten og Stryn brannvern. Ho var tydleg røyrd og takksam for leikebrannbilen som er sett opp til minne om Jarle. Foto: Roger Oldeide

– Den er heilt i Jarle si ånd

Laurdag var det offisiell avduking av leikebrannbilen som er sett opp til minne om tidlegare brannsjef Jarle Dragesæt.

Det var ei rørande «avduking» av den nye leike-brannbilen ved klatreparken i Stryn sentrum. Brannkorpset var til stades og tillitsvalt Are Njøten heldt ein tale om sin tidlegare sjef på vegne av Stryn Brannvern.

Mange var møtt fram i høve avdukinga av leikebrannbilen. Kr. 40.000 vart innsamla til leikebilen som er bygd av eit firma i Kristiansund.

Mange var møtt fram i høve avdukinga av leikebrannbilen. Kr. 40.000 vart innsamla til leikebilen som er bygd av eit firma i Kristiansund.

– Vår kjære, snille brannsjef gjekk bort så altfor tidleg. Han viste alltid omsorg for folk rundt seg og spurde oss stadig om korleis det gjekk med borna våre.

Barneborn Her er (f.v.) Folke Slyngstad med dottera Malin. Vidare ser vi fleire barneborn etter Jarle; Bertine Slotsvik, Albert Solheim, Rasmus Slyngstad og Bendik Slotsvik. (Foto: Roger Oldeide)

Barneborn Her er (f.v.) Folke Slyngstad med dottera Malin. Vidare ser vi fleire barneborn etter Jarle; Bertine Slotsvik, Albert Solheim, Rasmus Slyngstad og Bendik Slotsvik. Foto: Roger Oldeide

Jarle sin familie var tydeleg røyrde og veldig nøgde med leikebilen som er resultatet etter innsamla midlar. Det var familien sitt ønskje om eit slikt minne istadenfor blomar i høve Jarle sin bortgang 27. desember i fjor.

Fint minne – Den er heilt i pappa si ånd, sa Jørgen Dragesæt og Marianne Dragesæt Slotsvik som var veldig nøgd med leikebilen og ramma rundt avdukinga av den.
(Foto: Roger Oldeide)

Fint minne – Den er heilt i pappa si ånd, sa Jørgen Dragesæt og Marianne Dragesæt Slotsvik som var veldig nøgd med leikebilen og ramma rundt avdukinga av den. Foto: Roger Oldeide

– Vi vil takke Anders Maurset i kommunen og brannkorpset for jobben dei har gjort med denne bilen. Den er heilt i Jarle si ånd, sa familien.

Offisielt Rasmus Slyngstad og Bendik Slotsvik, som er barneborn etter Jarle, fekk æra av å klippe av ein brannslange som symbol på avdukinga av leike-brannbilen.
(Foto: Roger Odleide)

Offisielt Rasmus Slyngstad og Bendik Slotsvik, som er barneborn etter Jarle, fekk æra av å klippe av ein brannslange som symbol på avdukinga av leike-brannbilen. Foto: Roger Odleide

To av barneborna etter Jarle fekk æra av å gjere den offisielle «avdukinga». Med ei spesialsaks ein kan klippe metall med, klipte Bendik Slotsvik og Rasmus Slyngstad av ein brannslange og tok den stasjonære brannbilen straks i bruk.

Til minne Jarle Dragesæt gjekk bort 27. desember i fjor, 60 år gamal. Biletet er datert august 2016.
(Foto: Roger Oldeide)

Til minne Jarle Dragesæt gjekk bort 27. desember i fjor, 60 år gamal. Biletet er datert august 2016. Foto: Roger Oldeide

Jarle Dragesæt var brannsjef i Stryn sidan 2005, men begynte i brannvesenet tidleg på 1980-talet.
Han gjekk bort etter kreftsjukdom 27. desember i fjor, 60 år gamal.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Moods-konkursen:

- Trur merkevara er så sterk at der er mulegheiter

Direktøren for Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane trur ikkje Moods-merkevara forsvinn.

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Uavklart situasjon rundt renovasjon

Også Nordfjord er råka av konkursen til RenoNorden.

Oldenleirane

Utsette kjøpskontrakten

Ikkje avgjort kven som får tilbod om kjøp av Oldenleiarane, men tre har blitt til to.