Stor presisjon: Forsiktig fjerning av fontena på Per Bolstad plass i Stryn sentrum tysdag føremiddag.

Stor presisjon: Forsiktig fjerning av fontena på Per Bolstad plass i Stryn sentrum tysdag føremiddag.

Fjerna fontena på Per Bolstad plass

Fontena på Per Bolstad plass i Stryn sentrum har i dag blitt fjerna av fleire tilsette i kommunen og ei relativt stor kran. Kvar fontena skal stå no, er ikkje bestemt.

Formannskapet har vedteke at fontena skulle vekk frå plassen, og årsaka er den nye sentrumsplanen og best muleg utnytting av plassen.

- Fontena skal så langt det let seg gjere flyttast i eitt. Bassenget der fontena står i dag skal fyllast igjen for å få ei meir samanhengande flate. Fontena skal lagrast i påvente av eventuell ny plassering, heiter det i vedtaket.

Når ei eventuell ny plassering er føreslått, skal kommunen kontakte utøvande kunstnar Svein Rønning, slik at han får høve til å uttale seg.

Meir å lese på Fjordingen:
Ei stor kran måtte til for å få løfte vekk delane på fontena.

Ei stor kran måtte til for å få løfte vekk delane på fontena.

Slik ser det ut på plassen no. Bassenget skal fyllast att for å få ei meir samanhengande flate.
            (Foto: Thomas Thaule)

Slik ser det ut på plassen no. Bassenget skal fyllast att for å få ei meir samanhengande flate.Foto: Thomas Thaule

Siste nyheter

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

– Næringslivet reagerer på TIP-tilrådinga

Næringslivet lokal reagerer på fylkesdirektøren si tilråding om TIP (teknikk og industriell produksjon) komande skuleår.

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

Loen - Rake

Gang- og sykkelveg nedprioritert

– Prioriteringa er basert på grove faktafeil, seier Haldor Hove i Loen Utviklingslag.

Stor nedgang i fråværet

Ferske tal syner stor nedgang i fråværet ved dei vidaregåande skulane.

Mister dagens breibandsløysing

- Kva slags policy er dette? spør Telenor-kundar i Hjelledalen og Oppstryn