Stor presisjon: Forsiktig fjerning av fontena på Per Bolstad plass i Stryn sentrum tysdag føremiddag.

Stor presisjon: Forsiktig fjerning av fontena på Per Bolstad plass i Stryn sentrum tysdag føremiddag.

Fjerna fontena på Per Bolstad plass

Fontena på Per Bolstad plass i Stryn sentrum har i dag blitt fjerna av fleire tilsette i kommunen og ei relativt stor kran. Kvar fontena skal stå no, er ikkje bestemt.

Formannskapet har vedteke at fontena skulle vekk frå plassen, og årsaka er den nye sentrumsplanen og best muleg utnytting av plassen.

- Fontena skal så langt det let seg gjere flyttast i eitt. Bassenget der fontena står i dag skal fyllast igjen for å få ei meir samanhengande flate. Fontena skal lagrast i påvente av eventuell ny plassering, heiter det i vedtaket.

Når ei eventuell ny plassering er føreslått, skal kommunen kontakte utøvande kunstnar Svein Rønning, slik at han får høve til å uttale seg.

Meir å lese på Fjordingen:
Ei stor kran måtte til for å få løfte vekk delane på fontena.

Ei stor kran måtte til for å få løfte vekk delane på fontena.

Slik ser det ut på plassen no. Bassenget skal fyllast att for å få ei meir samanhengande flate.
(Foto: Thomas Thaule)

Slik ser det ut på plassen no. Bassenget skal fyllast att for å få ei meir samanhengande flate. Foto: Thomas Thaule

Siste nyheter

Olafur Sveinsson med lang fartstid i Norge

Blir Stryn sin nye trenar

Islendingen Olafur Sveinsson er den nye trenaren for Stryn sitt 2. divisjonslag i handball for herrar.

Nye framsyningar av utandørs-musikalen Årringar

– Nye grep, men gjenkjenneleg

Andre helga i august kan ein på nytt oppleve musikalen Årringar ved Sagedammen. Stykket er i all hovudsak det same, likeins aktørane som er med, men nye grep frå regissør og koreograf vil likevel gi kjensla av nytt for dei som har sett det før.

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Olafur Sveinsson med lang fartstid i Norge

Blir Stryn sin nye trenar

Islendingen Olafur Sveinsson er den nye trenaren for Stryn sitt 2. divisjonslag i handball for herrar.

Nye framsyningar av utandørs-musikalen Årringar

– Nye grep, men gjenkjenneleg

Andre helga i august kan ein på nytt oppleve musikalen Årringar ved Sagedammen. Stykket er i all hovudsak det same, likeins aktørane som er med, men nye grep frå regissør og koreograf vil likevel gi kjensla av nytt for dei som har sett det før.

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Hornindal og Markane skyttarlag

Følg olsokstemne

Olsokstemnet i skyting strekkjer seg over sju dagar, og det innmeldt over 200 skyttar frå alle kantar av landet.