Stor presisjon: Forsiktig fjerning av fontena på Per Bolstad plass i Stryn sentrum tysdag føremiddag.

Stor presisjon: Forsiktig fjerning av fontena på Per Bolstad plass i Stryn sentrum tysdag føremiddag.

Fjerna fontena på Per Bolstad plass

Fontena på Per Bolstad plass i Stryn sentrum har i dag blitt fjerna av fleire tilsette i kommunen og ei relativt stor kran. Kvar fontena skal stå no, er ikkje bestemt.

Formannskapet har vedteke at fontena skulle vekk frå plassen, og årsaka er den nye sentrumsplanen og best muleg utnytting av plassen.

- Fontena skal så langt det let seg gjere flyttast i eitt. Bassenget der fontena står i dag skal fyllast igjen for å få ei meir samanhengande flate. Fontena skal lagrast i påvente av eventuell ny plassering, heiter det i vedtaket.

Når ei eventuell ny plassering er føreslått, skal kommunen kontakte utøvande kunstnar Svein Rønning, slik at han får høve til å uttale seg.

Meir å lese på Fjordingen:
Ei stor kran måtte til for å få løfte vekk delane på fontena.

Ei stor kran måtte til for å få løfte vekk delane på fontena.

Slik ser det ut på plassen no. Bassenget skal fyllast att for å få ei meir samanhengande flate.
(Foto: Thomas Thaule)

Slik ser det ut på plassen no. Bassenget skal fyllast att for å få ei meir samanhengande flate. Foto: Thomas Thaule

Siste nyheter

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Moods-konkursen:

- Trur merkevara er så sterk at der er mulegheiter

Direktøren for Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane trur ikkje Moods-merkevara forsvinn.

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Uavklart situasjon rundt renovasjon

Også Nordfjord er råka av konkursen til RenoNorden.

Oldenleirane

Utsette kjøpskontrakten

Ikkje avgjort kven som får tilbod om kjøp av Oldenleiarane, men tre har blitt til to.