Johan Nesheim minnest kanskje særleg godt feiringa av 17. mai under krigen.

Johan Nesheim minnest kanskje særleg godt feiringa av 17. mai under krigen.

- Ein dag verdt å feire

Johan Nesheim sit på ein tereasse utforbi Stryn omsorgssenter. Han har utsyn mot den nye flotte hagen, ned mot kulturhuset. Han ventar på at det skal kome ei gruppe og underhalde med dans for han og dei andre ved heimen.

17. mai er ein viktig dag å markere meiner han. Det Eidsvollmennene gjorde er verdt ei feiring. Sjølv minnest han kanskje feiringane under krigen ekstra godt.

- Men måtte ein ikkje la feiringa av nasjonaldagen vere i krigsåra?

- Nei, eigentleg ikkje. Vi var med og bygde opp ein tyskarleir på Fosnes, på andre sida av vegen ved kyrkja. Vi fekk tyske soldatar til å halde vakt for oss medan vi feira 17. mai i ungdomshuset ved sidan av. Det var tyskarane frå andre stader som var farlege for oss, dei lokalt var vi blitt godt kjende med, fortel Nesheim, og ser ut over sentrum, mysande mot den sterke sola.

Også Randheid Stensaker er glad i 17. mai og meiner den er viktig. I flott drakt og med 17. mai-sløyfe på brystet sit ho på opphaldsrommet saman med andre finpynta damer. På ein slik dag er det særleg ein ting ho tenkjer på.

-At det skulle vore fred i alle land, seier Stensaker.

Meir å lese på Fjordingen:
Randheid Stensaker flott pynta til feiringa av nasjonaldagen.

Randheid Stensaker flott pynta til feiringa av nasjonaldagen.

Siste nyheter

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Moods-konkursen:

- Trur merkevara er så sterk at der er mulegheiter

Direktøren for Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane trur ikkje Moods-merkevara forsvinn.

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Uavklart situasjon rundt renovasjon

Også Nordfjord er råka av konkursen til RenoNorden.

Oldenleirane

Utsette kjøpskontrakten

Ikkje avgjort kven som får tilbod om kjøp av Oldenleiarane, men tre har blitt til to.