Semitraileren vart påført store skadar. Sjåføren er sendt til legesjekk.
            (Foto: Roy aron myklebust)

Semitraileren vart påført store skadar. Sjåføren er sendt til legesjekk.Foto: Roy aron myklebust

Semitrailer utfor vegen mellom Olden og Loen:

- Ikkje fri ferdsel på nokre timar

Etter uhellet, der ein semitrailer hamna utfor vegen i Avleivika mellom Olden og Loen, vil det gå timar før vegen igjen er open for fri ferdsel, opplyser Politiets operasjonssentral. Det er no manuell dirigering på staden.

- Bilbergar er på plass og antyder at klokka blir 19.00 før heilt fri ferdsel er muleg. Det vil vere heilt stengt i kortare periodar, seier operasjonsleiar Ole Tom Nord. Det er framleis ukjent kva som gjorde at bilen hamna i grøfta og vart påført store materielle skadar.

Ulukka fann stad like før kl. 15. Det var ein person i bilen, og denne vart køyrt til lege for helsesjekk.

Meir å lese på Fjordingen:
Uhellet skjedde i Avleivika mellom Olden og Loen, rett før tunnelen i retning Loen.

Uhellet skjedde i Avleivika mellom Olden og Loen, rett før tunnelen i retning Loen.

Etter alle utforkøyringane i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Ros for god utgreiing om grensejustering

Hornindal-rådmann Ann Kristin Langeland fekk stor ros for ei god saksutgreiing då Fellesnemnda for nye Volda kommune handsama saka om grensejustering mellom Stryn og Hornindal torsdag.

Tilrår å avvise alle klagar

Rådmannen tilrår formannskapet å avvise klagene på tildeling av Oldenleiarne