Like likevel: Bønder og byfolk er meir like enn ein trur, song elevane i 8AB i den lokale Grand Prix med Stryn ungdomsskule tidlegare i år. (Illustrasjon)

Like likevel: Bønder og byfolk er meir like enn ein trur, song elevane i 8AB i den lokale Grand Prix med Stryn ungdomsskule tidlegare i år. (Illustrasjon)

Forslag til ny læreplan:

Song er ikkje tema

Trass i at forsking viser at det å syngje har positive effektar, har songen fått mindre plass i læreplanane dei siste åra. I forslag til ny generell del av læreplanane er songen ikkje nemnt i det heile.

– Det er overraskande når vi veit at skular som satsar på utvida musikkundervisning gjennomgåande har eit betre skulemiljø. Betre skulemiljø gjev eit betre læringsmiljø, seier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd til Framtida.no.

Også fleire andre reagerer på at song ikkje er med i forslaget til ny læreplan.

Avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal i Kunnskapsdepartementet seier at det framleis er opning for song i skulen, og at til dømes det som blir omtalt som kunst og kultur også kan omfatte song.

– Det betyr at om noko ikkje er omtalt i ny generell del, så vil det likevel kunne vere ein del av innhaldet i skulen, seier ho.

Høgskulelektor Fred Ola Bjørnstad ved Høgskulen på Vestlandet har forska på song i skulen i mange år. Han synest det er synd viss det blir mogleg å velje bort song i undervisninga. Bjørnstad peikar på at song har vore ein del av skulen i fleire hundre år, men at det har blitt mindre viktig i læreplanane dei siste tiåra.

(©NPK)

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Olafur Sveinsson med lang fartstid i Norge

Blir Stryn sin nye trenar

Islendingen Olafur Sveinsson er den nye trenaren for Stryn sitt 2. divisjonslag i handball for herrar.

Nye framsyningar av utandørs-musikalen Årringar

– Nye grep, men gjenkjenneleg

Andre helga i august kan ein på nytt oppleve musikalen Årringar ved Sagedammen. Stykket er i all hovudsak det same, likeins aktørane som er med, men nye grep frå regissør og koreograf vil likevel gi kjensla av nytt for dei som har sett det før.

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Olafur Sveinsson med lang fartstid i Norge

Blir Stryn sin nye trenar

Islendingen Olafur Sveinsson er den nye trenaren for Stryn sitt 2. divisjonslag i handball for herrar.

Nye framsyningar av utandørs-musikalen Årringar

– Nye grep, men gjenkjenneleg

Andre helga i august kan ein på nytt oppleve musikalen Årringar ved Sagedammen. Stykket er i all hovudsak det same, likeins aktørane som er med, men nye grep frå regissør og koreograf vil likevel gi kjensla av nytt for dei som har sett det før.

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Hornindal og Markane skyttarlag

Følg olsokstemne

Olsokstemnet i skyting strekkjer seg over sju dagar, og det innmeldt over 200 skyttar frå alle kantar av landet.