Like likevel: Bønder og byfolk er meir like enn ein trur, song elevane i 8AB i den lokale Grand Prix med Stryn ungdomsskule tidlegare i år. (Illustrasjon)

Like likevel: Bønder og byfolk er meir like enn ein trur, song elevane i 8AB i den lokale Grand Prix med Stryn ungdomsskule tidlegare i år. (Illustrasjon)

Forslag til ny læreplan:

Song er ikkje tema

Trass i at forsking viser at det å syngje har positive effektar, har songen fått mindre plass i læreplanane dei siste åra. I forslag til ny generell del av læreplanane er songen ikkje nemnt i det heile.

– Det er overraskande når vi veit at skular som satsar på utvida musikkundervisning gjennomgåande har eit betre skulemiljø. Betre skulemiljø gjev eit betre læringsmiljø, seier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd til Framtida.no.

Også fleire andre reagerer på at song ikkje er med i forslaget til ny læreplan.

Avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal i Kunnskapsdepartementet seier at det framleis er opning for song i skulen, og at til dømes det som blir omtalt som kunst og kultur også kan omfatte song.

– Det betyr at om noko ikkje er omtalt i ny generell del, så vil det likevel kunne vere ein del av innhaldet i skulen, seier ho.

Høgskulelektor Fred Ola Bjørnstad ved Høgskulen på Vestlandet har forska på song i skulen i mange år. Han synest det er synd viss det blir mogleg å velje bort song i undervisninga. Bjørnstad peikar på at song har vore ein del av skulen i fleire hundre år, men at det har blitt mindre viktig i læreplanane dei siste tiåra.

(©NPK)

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Moods-konkursen:

- Trur merkevara er så sterk at der er mulegheiter

Direktøren for Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane trur ikkje Moods-merkevara forsvinn.

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Uavklart situasjon rundt renovasjon

Også Nordfjord er råka av konkursen til RenoNorden.

Oldenleirane

Utsette kjøpskontrakten

Ikkje avgjort kven som får tilbod om kjøp av Oldenleiarane, men tre har blitt til to.