Ferieidyll: Idyll på ferie, men ferietid betyr også skadar og sjukdommar. Foto: If skadeforsikring
(Foto: If forsikring)

Ferieidyll: Idyll på ferie, men ferietid betyr også skadar og sjukdommar. Foto: If skadeforsikring Foto: If forsikring

Høgdesjuke, solstikk, hjarteproblem og tåbrot

Europeiske Reiseforsikring har allereie fått innmeldt eit stort spenn av skadesaker frå nordmenn på ferie i utlandet.

– Det går i eitt her hos oss. Mange alvorlege skadar skjer naturleg nok om sommaren når ein stor del av Norges befolkning er utanfor landets grenser, seier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring, i ei pressemelding.

Selskapet får melding om alt frå solstikk og høgdesjuke til hjarteproblem, men flest meldingar om fallskadar, infeksjonssjukdommar og gastroenteritt (mage- og tarmkatarr).

- I siste veka av juni registrerte Europeiske ein auke i alarmsaker, det vil seie alvorlege sjuke- og ulukkesaker: 99 saker fra 33 forskjellige land, frå Ecuador, Kina, Canada og Japan, men flest fra Spania, Hellas og USA. Mest infeksjonssjukdommar og ulukkesskadar, der utfallet er alt fra broten tå til lårhalsbrot, seier Vennesland.

Forsikringsselskapet gjev desse råda mot mage- og tarminfeksjonar i ferien:

* Hugs at maten du et skal vere kokt, steikt eller skrelt

* Unngå å ete mat frå buffet viss du ikkje er heilt sikker på at maten er riktig oppbevart. Maten kan gjerne vere varma opp fleire gongar, eller oppbevart i feil temperatur

*Drikk vatn frå flaske, eller ver sikker på at vatnet frå krana kan drikkast

* Hugs god handvask før alle måltid, og ikkje gløym borna

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Moods-konkursen:

- Trur merkevara er så sterk at der er mulegheiter

Direktøren for Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane trur ikkje Moods-merkevara forsvinn.

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Uavklart situasjon rundt renovasjon

Også Nordfjord er råka av konkursen til RenoNorden.

Oldenleirane

Utsette kjøpskontrakten

Ikkje avgjort kven som får tilbod om kjøp av Oldenleiarane, men tre har blitt til to.