Ferieidyll: Idyll på ferie, men ferietid betyr også skadar og sjukdommar. Foto: If skadeforsikring
(Foto: If forsikring)

Ferieidyll: Idyll på ferie, men ferietid betyr også skadar og sjukdommar. Foto: If skadeforsikring Foto: If forsikring

Høgdesjuke, solstikk, hjarteproblem og tåbrot

Europeiske Reiseforsikring har allereie fått innmeldt eit stort spenn av skadesaker frå nordmenn på ferie i utlandet.

– Det går i eitt her hos oss. Mange alvorlege skadar skjer naturleg nok om sommaren når ein stor del av Norges befolkning er utanfor landets grenser, seier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring, i ei pressemelding.

Selskapet får melding om alt frå solstikk og høgdesjuke til hjarteproblem, men flest meldingar om fallskadar, infeksjonssjukdommar og gastroenteritt (mage- og tarmkatarr).

- I siste veka av juni registrerte Europeiske ein auke i alarmsaker, det vil seie alvorlege sjuke- og ulukkesaker: 99 saker fra 33 forskjellige land, frå Ecuador, Kina, Canada og Japan, men flest fra Spania, Hellas og USA. Mest infeksjonssjukdommar og ulukkesskadar, der utfallet er alt fra broten tå til lårhalsbrot, seier Vennesland.

Forsikringsselskapet gjev desse råda mot mage- og tarminfeksjonar i ferien:

* Hugs at maten du et skal vere kokt, steikt eller skrelt

* Unngå å ete mat frå buffet viss du ikkje er heilt sikker på at maten er riktig oppbevart. Maten kan gjerne vere varma opp fleire gongar, eller oppbevart i feil temperatur

*Drikk vatn frå flaske, eller ver sikker på at vatnet frå krana kan drikkast

* Hugs god handvask før alle måltid, og ikkje gløym borna

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Nye framsyningar av utandørs-musikalen Årringar

– Nye grep, men gjenkjenneleg

Andre helga i august kan ein på nytt oppleve musikalen Årringar ved Sagedammen. Stykket er i all hovudsak det same, likeins aktørane som er med, men nye grep frå regissør og koreograf vil likevel gi kjensla av nytt for dei som har sett det før.

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Hornindal og Markane skyttarlag

Følg olsokstemne

Olsokstemnet i skyting strekkjer seg over sju dagar, og det innmeldt over 200 skyttar frå alle kantar av landet.