Sjølv om sensitive opplysningar gjerne vert sende i papirform, vel dei fleste av oss å la postkassa vere ulåst. (Foto: NPK)

Sjølv om sensitive opplysningar gjerne vert sende i papirform, vel dei fleste av oss å la postkassa vere ulåst. Foto: NPK

- Lås postkassene for å hindre ID-tjuveri

Rundt 75 prosent av postkassene her i landet er i dag ulåste. No vert folk oppfordra til å ta grep.

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) meiner folk bør sikre seg betre mot ID-tjuveri.

– Vi gjer oss meir sårbare om vi ikkje låser postkassa, seier seniorrådgjevar i NorSIS Hans Marius Tessem till NRK. Han poengterer at det er ei vurdering kor mykje jobb det er å låse postkassa, kontra det å vere trygg sånn at ein unngår å bli utsett for ID-tjuveri.

– Det vi ser er at den som blir offer for ID-tjuveri får veldig mykje plunder og heft, så det kan vere ei god løysing å låse postkassa si.

Over 100.000 nordmenn opplever forsøk på svindel og ID-tjuveri. Både pass, bankkonto og pinkodar vert leverte til oss i postkassa vår og er lett å forsyne seg av for den som måtte ønskje det.

– Det er ein god grunn til å låse postkassene sine fordi det er gjerne der ein potensiell ID-tjuv vil gå for å hente den informasjonen han vil ha tak i, seier Tessem.

Ifølgje Posten Noreg finst det ikkje noko tal på kor mange postkasser som har lås eller ikkje, men dei antar at 75 prosent er ulåste.

(NPK)

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Moods-konkursen:

- Trur merkevara er så sterk at der er mulegheiter

Direktøren for Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane trur ikkje Moods-merkevara forsvinn.

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Uavklart situasjon rundt renovasjon

Også Nordfjord er råka av konkursen til RenoNorden.

Oldenleirane

Utsette kjøpskontrakten

Ikkje avgjort kven som får tilbod om kjøp av Oldenleiarane, men tre har blitt til to.