Sjølv om sensitive opplysningar gjerne vert sende i papirform, vel dei fleste av oss å la postkassa vere ulåst. 
            (Foto: NPK)

Sjølv om sensitive opplysningar gjerne vert sende i papirform, vel dei fleste av oss å la postkassa vere ulåst. Foto: NPK

- Lås postkassene for å hindre ID-tjuveri

Rundt 75 prosent av postkassene her i landet er i dag ulåste. No vert folk oppfordra til å ta grep.

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) meiner folk bør sikre seg betre mot ID-tjuveri.

– Vi gjer oss meir sårbare om vi ikkje låser postkassa, seier seniorrådgjevar i NorSIS Hans Marius Tessem till NRK. Han poengterer at det er ei vurdering kor mykje jobb det er å låse postkassa, kontra det å vere trygg sånn at ein unngår å bli utsett for ID-tjuveri.

– Det vi ser er at den som blir offer for ID-tjuveri får veldig mykje plunder og heft, så det kan vere ei god løysing å låse postkassa si.

Over 100.000 nordmenn opplever forsøk på svindel og ID-tjuveri. Både pass, bankkonto og pinkodar vert leverte til oss i postkassa vår og er lett å forsyne seg av for den som måtte ønskje det.

– Det er ein god grunn til å låse postkassene sine fordi det er gjerne der ein potensiell ID-tjuv vil gå for å hente den informasjonen han vil ha tak i, seier Tessem.

Ifølgje Posten Noreg finst det ikkje noko tal på kor mange postkasser som har lås eller ikkje, men dei antar at 75 prosent er ulåste.

(NPK)

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

– Næringslivet reagerer på TIP-tilrådinga

Næringslivet lokal reagerer på fylkesdirektøren si tilråding om TIP (teknikk og industriell produksjon) komande skuleår.

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

Loen - Rake

Gang- og sykkelveg nedprioritert

– Prioriteringa er basert på grove faktafeil, seier Haldor Hove i Loen Utviklingslag.

Stor nedgang i fråværet

Ferske tal syner stor nedgang i fråværet ved dei vidaregåande skulane.

Mister dagens breibandsløysing

- Kva slags policy er dette? spør Telenor-kundar i Hjelledalen og Oppstryn