Bremseskive: Bildet viser delene av ei bremseskive som har gått i oppløysing på veg ned mot Skåre. – Vi får berre håpe at det aktuelle køyretøyet har fått utbetra feilen med bremsane, og at det ikkje held fram å køyre rundt på vegane med 50 passasjerar eller 50 tonn last! seier overingeniør Svein ARne Henjesand i Statens vegvesen. (Foto: Statens vegvesen)

Bremseskive: Bildet viser delene av ei bremseskive som har gått i oppløysing på veg ned mot Skåre. – Vi får berre håpe at det aktuelle køyretøyet har fått utbetra feilen med bremsane, og at det ikkje held fram å køyre rundt på vegane med 50 passasjerar eller 50 tonn last! seier overingeniør Svein ARne Henjesand i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Bremseskiva rauk på veg ned frå fjellet

I svingane på rv 15 ned mot Skåre dukkar det stadig opp deler frå bremseanlegg på tyngre køyretøy, opplyser Statens vegvesen.

– Då vi hadde kontroll i Skårebakken i Hjelledalen tysdag kom ein av bebuarane på Skåre med deler frå ei bremseskive på eit tyngre køyretøy, fortel Svein Arne Henjesand, overingeninør i Statens vegvesen.

Delene var funne i vegen litt lenger nede i bakken sist veke, og i følgje Henjesand skjer det stadig at bitar frå bremseanlegg på tyngre køyretøy er å finne i vegen i området.

På det vedlagte bildet frå Henjesand ser ein deler av bremseskiva.

– Denne har gått i oppløysing på veg ned frå Strynefjellet, seier Henjesand.

Han seier at slike funn av bremsedeler viser at kontrollane er svært viktige for trafikksikkerheita, og vegvesenet har svært stort fokus på å luke slike farlege køyretøy ut av trafikken.

– Diverre fangar vi kkje opp alle, seier Henjesand.

– Vi får berre håpe at det aktuelle køyretøyet har fått utbetra feilen med bremsane, og at det ikkje held fram å køyre rundt på vegane med 50 passasjerar eller 50 tonn last!

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Sven Flo:

- Vi har eit stort etterslep på det meste

Slik prioriterar Stryn kommune sine tiltak på vegnettet i kommunen

Miljøbevisste jenter samla sekk full av isopor

Fredag den 13. oktober registrerte familien Mikkelsen at det i Setrevegen var forsøpla med isopor.

Smakfull markering i Olden

Bygdekvinnene i Olden slo eit slag for norske grønnsaker og eple på verdas matvaredag.

Sven Flo:

- Vi har eit stort etterslep på det meste

Slik prioriterar Stryn kommune sine tiltak på vegnettet i kommunen

Miljøbevisste jenter samla sekk full av isopor

Fredag den 13. oktober registrerte familien Mikkelsen at det i Setrevegen var forsøpla med isopor.

Smakfull markering i Olden

Bygdekvinnene i Olden slo eit slag for norske grønnsaker og eple på verdas matvaredag.

Ny rapport:

Norge dårlegast på fisk

Av 113 land, hamnar Norge på siste plass når det gjeld sjøressurssikkerheit.

Blålysbygg:

Forprosjektet blir dyrare

Stryn formannskapet puttar meir pengar på forprosjekt av beredskapsbygg