Bremseskive: Bildet viser delene av ei bremseskive som har gått i oppløysing på veg ned mot Skåre. – Vi får berre håpe at det aktuelle køyretøyet har fått utbetra feilen med bremsane, og at det ikkje held fram å køyre rundt på vegane med 50 passasjerar eller 50 tonn last! seier overingeniør Svein ARne Henjesand i Statens vegvesen. (Foto: Statens vegvesen)

Bremseskive: Bildet viser delene av ei bremseskive som har gått i oppløysing på veg ned mot Skåre. – Vi får berre håpe at det aktuelle køyretøyet har fått utbetra feilen med bremsane, og at det ikkje held fram å køyre rundt på vegane med 50 passasjerar eller 50 tonn last! seier overingeniør Svein ARne Henjesand i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Bremseskiva rauk på veg ned frå fjellet

I svingane på rv 15 ned mot Skåre dukkar det stadig opp deler frå bremseanlegg på tyngre køyretøy, opplyser Statens vegvesen.

– Då vi hadde kontroll i Skårebakken i Hjelledalen tysdag kom ein av bebuarane på Skåre med deler frå ei bremseskive på eit tyngre køyretøy, fortel Svein Arne Henjesand, overingeninør i Statens vegvesen.

Delene var funne i vegen litt lenger nede i bakken sist veke, og i følgje Henjesand skjer det stadig at bitar frå bremseanlegg på tyngre køyretøy er å finne i vegen i området.

På det vedlagte bildet frå Henjesand ser ein deler av bremseskiva.

– Denne har gått i oppløysing på veg ned frå Strynefjellet, seier Henjesand.

Han seier at slike funn av bremsedeler viser at kontrollane er svært viktige for trafikksikkerheita, og vegvesenet har svært stort fokus på å luke slike farlege køyretøy ut av trafikken.

– Diverre fangar vi kkje opp alle, seier Henjesand.

– Vi får berre håpe at det aktuelle køyretøyet har fått utbetra feilen med bremsane, og at det ikkje held fram å køyre rundt på vegane med 50 passasjerar eller 50 tonn last!

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Utvik:

Her opnast det for tungtransport

- I løpet av eit par dagar vil vi opne for tungtransport gjennom Utvik, seier Statens vegvesen onsdag kveld

Martine Lefdal (23) frå Stryn er dagleg leiar på Riva Italia

Spennande kvardag og mykje arbeid

- Kan ha bru klar om ei veke om det er vilje til det

Nye klare ønske for veg og bru i Utvik

Raskare opning av fv 60 gjennom Utvik også for vogntog. Bruer som er sikre mot neste storflaum. Det var to klare ønske i onsdagens vegmøte i Stryn.

Her opnast det for tungtransport

- I løpet av eit par dagar vil vi opne for tungtransport gjennom Utvik, seier Statens vegvesen onsdag kveld

Martine Lefdal (23) frå Stryn er dagleg leiar på Riva Italia

Spennande kvardag og mykje arbeid

- Kan ha bru klar om ei veke om det er vilje til det

Nye klare ønske for veg og bru i Utvik

Raskare opning av fv 60 gjennom Utvik også for vogntog. Bruer som er sikre mot neste storflaum. Det var to klare ønske i onsdagens vegmøte i Stryn.

Vil kjøpe dette bygget

Drivar av "Løvland - spiseri og pub" vil ekspandere på Grodås

Ny rapport viser at komande vegprosjekt i NTP kan ryke:

Fleire vegprosjekt trua av enorm kostnadsauke

Forsikringsselskap besøkte Utvik

- 40 skadeforhold så langt