Illustrasjonsfoto: Sogn og Fjordane fylkeskommune
            (Foto: SFFK)

Illustrasjonsfoto: Sogn og Fjordane fylkeskommuneFoto: SFFK

Rullestolbrukarar og blinde/svaksynte skal få meir til fritidsreiser

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått 6,2 millionar kroner ekstra til TT-reiser (tilrettelagt transport) til rullestolbrukarar og blinde/svaksynte. Det er Samferdsledepartementet som har fordelt midlar til ei utvida TT-ordning til tre fylkeskommunar i 2017. Fylkeskommunen fortel i ei pressemelding at dei no hentar inn opplysningar frå kommunane om kva brukarar som skal vere med i den utvida ordninga. Målet er at rullestolbrukarar og blinde/svaksynte i løpet av august skal få meir pengar til fritidsreiser på TT-kortet.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

VIDEO: Fv 722 Veslebygda–Flo

– Tunnelen vil gi slutt på engstelsen

Sambygdingane Brynjar Flo og Kolbein Fridtun har jobba for tunnel til Flo i eit tiår. Bli med dei på den skredutsette vegen som dei køyrer dagleg, heile året.

Ein femdel av NRK-lyttarane borte på eitt år

NRK har mista kvar femte daglege radiolyttar sidan FM-sløkkinga starta. Onsdag blir nettet stengt for godt for riksdekkjande kanalar.

Dagens leiarartikkel

Mørk hovudgate

Strynerådmannen kommenterer Hornindal kommune sine innspel

Rådmann Rune Hovde kommenterer i eit brev Hornindal kommune sine tilleggsopplysingar vedrørande grensejustering Kjøs krins.

VIDEO: Fv 722 Veslebygda–Flo

– Tunnelen vil gi slutt på engstelsen

Sambygdingane Brynjar Flo og Kolbein Fridtun har jobba for tunnel til Flo i eit tiår. Bli med dei på den skredutsette vegen som dei køyrer dagleg, heile året.

Fjordingen for 10 år sidan:

Sentrumsrevy for full sal

Ein femdel av NRK-lyttarane borte på eitt år

NRK har mista kvar femte daglege radiolyttar sidan FM-sløkkinga starta. Onsdag blir nettet stengt for godt for riksdekkjande kanalar.

Dagens leiarartikkel

Mørk hovudgate

Strynerådmannen kommenterer Hornindal kommune sine innspel

Rådmann Rune Hovde kommenterer i eit brev Hornindal kommune sine tilleggsopplysingar vedrørande grensejustering Kjøs krins.

Fjordingen for 10 år sidan:

«Såmannen» på plass

Vil busette 10 flyktningar i 2018

Rådmannen har tilrådd å busetje 10 flyktningar i Stryn kommune i 2018.