Fleire meldingar til politiet:

Urolege for framande som ringjer på dørene

Fjordingen har fått fleire tips om at framande folk ringjer på dørene der born gjerne er åleine heime på dagtid. Det er og observert framande folk i nokre hagar i Stryn. Blant anna på Visnes. Uroen går blant anna på om dette kan vere rekognosering med tanke på framtidige kriminelle handlingar.

- Vi har fått telefon frå foreldre på Visnes som fortel at framande tiggarar har ringt på dørene der born har vore heime åleine. Vi har søkt i området, men ikkje sett dei att. Politiet har ingen mistanke om at dette handlar om kriminelle handlingar eller førebuing til noko slikt. Men generelt må folk sjølvsagt ta kontakt med politiet om dei ser oppførsel eller handlingar dei reagerer på, seier politibetjent Vegard Dale til Fjordingen.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Utvik:

Her opnast det for tungtransport

- I løpet av eit par dagar vil vi opne for tungtransport gjennom Utvik, seier Statens vegvesen onsdag kveld

Martine Lefdal (23) frå Stryn er dagleg leiar på Riva Italia

Spennande kvardag og mykje arbeid

- Kan ha bru klar om ei veke om det er vilje til det

Nye klare ønske for veg og bru i Utvik

Raskare opning av fv 60 gjennom Utvik også for vogntog. Bruer som er sikre mot neste storflaum. Det var to klare ønske i onsdagens vegmøte i Stryn.

Her opnast det for tungtransport

- I løpet av eit par dagar vil vi opne for tungtransport gjennom Utvik, seier Statens vegvesen onsdag kveld

Martine Lefdal (23) frå Stryn er dagleg leiar på Riva Italia

Spennande kvardag og mykje arbeid

- Kan ha bru klar om ei veke om det er vilje til det

Nye klare ønske for veg og bru i Utvik

Raskare opning av fv 60 gjennom Utvik også for vogntog. Bruer som er sikre mot neste storflaum. Det var to klare ønske i onsdagens vegmøte i Stryn.

Vil kjøpe dette bygget

Drivar av "Løvland - spiseri og pub" vil ekspandere på Grodås

Ny rapport viser at komande vegprosjekt i NTP kan ryke:

Fleire vegprosjekt trua av enorm kostnadsauke

Forsikringsselskap besøkte Utvik

- 40 skadeforhold så langt