Professor og valekspert Bernt Aardal sit i vallovutvalet som er utnemnt av Regjeringa. 
            (Foto: Morten Holm / NTB scanpix/ NPK)

Professor og valekspert Bernt Aardal sit i vallovutvalet som er utnemnt av Regjeringa. Foto: Morten Holm / NTB scanpix/ NPK

Trass i fylkessamanslåing:

Kan bli to stortingsbenkar

Sogn og Fjordane og Hordaland blir slegne saman frå 2020. Men grunnlova gjer til at ein truleg må halde val etter dei gamle grensene fram til 2025.

Det er nemleg nedfelt i Grunnlova at Norge skal ha 19 valdistrikt. Skal Grunnlova endrast må det handsamast i to ulike storting, skriv NRK.

Regjeringa har sett ned eit utval som skal sjå på vallova. Dei skal vere ferdige med arbeidet sitt i 2019. Dermed kan det tidlegast bli felles stortingsval i 2025.

– Vi veit framleis ikkje kva som blir resultatet. Det er slett ikkje sikkert at valdistrikta vil følgje dei nye regionane. Kanskje held vi på dei gamle valdistrikta. Det veit vi ikkje no, seier professor og valekspert Bernt Aardal, som og sit i vallovutvalet, til NRK.

(©NPK)

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Etter alle utforkøyringane i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Fylkesutvalet vil ha grensa ved Kjøshammaren

Tilrår at heile Kjøs vert innlemma i Stryn.

Etter alle utforkøyringane i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Ros for god utgreiing om grensejustering

Hornindal-rådmann Ann Kristin Langeland fekk stor ros for ei god saksutgreiing då Fellesnemnda for nye Volda kommune handsama saka om grensejustering mellom Stryn og Hornindal torsdag.

Tilrår å avvise alle klagar

Rådmannen tilrår formannskapet å avvise klagene på tildeling av Oldenleiarne

Utbetring av dam Holevatnet

Prislapp på 19,5 millionar

Ber formannskapet om fullmakt til låneopptak