Professor og valekspert Bernt Aardal sit i vallovutvalet som er utnemnt av Regjeringa. (Foto: Morten Holm / NTB scanpix/ NPK)

Professor og valekspert Bernt Aardal sit i vallovutvalet som er utnemnt av Regjeringa. Foto: Morten Holm / NTB scanpix/ NPK

Trass i fylkessamanslåing:

Kan bli to stortingsbenkar

Sogn og Fjordane og Hordaland blir slegne saman frå 2020. Men grunnlova gjer til at ein truleg må halde val etter dei gamle grensene fram til 2025.

Det er nemleg nedfelt i Grunnlova at Norge skal ha 19 valdistrikt. Skal Grunnlova endrast må det handsamast i to ulike storting, skriv NRK.

Regjeringa har sett ned eit utval som skal sjå på vallova. Dei skal vere ferdige med arbeidet sitt i 2019. Dermed kan det tidlegast bli felles stortingsval i 2025.

– Vi veit framleis ikkje kva som blir resultatet. Det er slett ikkje sikkert at valdistrikta vil følgje dei nye regionane. Kanskje held vi på dei gamle valdistrikta. Det veit vi ikkje no, seier professor og valekspert Bernt Aardal, som og sit i vallovutvalet, til NRK.

(©NPK)

Meir å lese på Fjordingen:

NM i rulleskiskyting

Johannes nummer to

– Brilliant måte å løyse det

Ein stryning fann løysinga med dumping av bilvrak i Hornindalsvatnet brilliant i 1977.

Planlegg veterantreff

For første gong vert det planlagt treff for veteranar i Sogn og Fjordane.