Biblioteka finn nye vegar til å nå lesaren

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek presenterer og delar erfaringar frå prosjektet «Lesarhistoria – ny veg til lesaren» i Oslo 9. november.

Dei siste tre åra har Fylkesbiblioteket samarbeidd med Høgskulen i Oslo og Akershus og fem kommunar i Sogn og Fjordane om dette prosjektet.

Dei har sett på korleis det er mogleg å utvikle formidlingspraksisar med utgangspunkt i lesarhistoriene til barn og unge. Målet har vore å auke kunnskapen om korleis bibliotek, skular og barnehagar kan samarbeide for å skreddarsy formidlinga til den einskilde.

Prosjektet vert avslutta no i år, og i samband med det skal det presenterast på Høgskulen i Oslo og Akershus på eit seminar som er ope for alle.

Følg med på kjøp og sal der du bur

Få oversikt over kva eigedomar som er kjøpte og selde i Stryn og Hornindal. Dette er eit tilbod til dei som abonnerer på Fjordingen. Kartet gir oversikt over kjøp og sal av eigedom for dei siste 30 dagane.

Operaen «Sildagapet» gjekk for smekkfulle hus:

– Hjartevarmande respons!

Søndag er det klart for TV-aksjonen

Verdas største dugnad