Illustrasjonsbilde.
            (Foto: Bengt Flaten)

Illustrasjonsbilde.Foto: Bengt Flaten

Bruksforbod og brot på kviletida

I ein tungtransportkontroll utført av Statens vegvesen ved Kjøs bru måndag fekk tre køyretøy bruksforbod på grunn av gjenstandar i frontrute/siktsone. Gjenstandane måtte fjernast før dei kunne køyre vidare.

To sjåførar fekk skriftlege advarslar for mindre brot på køyre- og kviletida, og ein sjåfør vart pålagd døgnkvil på staden for brot på køyre- og kviletida.

I alt vart 16 køyretøy kontrollerte.

Meir å lese på Fjordingen:

Følg med på kjøp og sal der du bur

Få oversikt over kva eigedomar som er kjøpte og selde i Stryn og Hornindal. Dette er eit tilbod til dei som abonnerer på Fjordingen. Kartet gir oversikt over kjøp og sal av eigedom for dei siste 30 dagane.

Operaen «Sildagapet» gjekk for smekkfulle hus:

– Hjartevarmande respons!

Søndag er det klart for TV-aksjonen

Verdas største dugnad