Firda vidaregåande skule. Foto: Geir Skagen/Firda vidaregåande skule
            (Foto: Geir Skagen/Firda vgs)

Firda vidaregåande skule. Foto: Geir Skagen/Firda vidaregåande skuleFoto: Geir Skagen/Firda vgs

Dronning Sonjas skulepris til Firda vgs

Dronning Sonjas skulepris er tildelt Firda vidargeåande skule. Arbeidet med likeverd og inkludering og det å leve opp til sitt eige slagord «Meir enn ein skule» har vore avgjerande, heiter det i ei pressemelding sendt ut frå fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

– Firda vidaregåande skule skil seg ut med ei gjennomtenkt tilnærming til inkludering og relasjonsbygging gjennom sitt langvarige arbeid for å sjå heilskapen rundt elevane, seier juryleiar og direktør ved Norsk senter for menneskerettar Inga Bostad.

Prisen skal overrekkjast av dronninga sjølv under eit arrangement på skulen 28. november. Prisen er på 250 000 kr, eit diplom og eit kunstverk utforma av Dronning Sonja.

- Deler prisen med elevane

Juryen har merka seg slagordet «Meir enn ein skule», og meiner at Firda vidaregåande skule ser kvardagen til elevane i ein større samanheng, og arbeider for dialog som grunnleggjande verdi i alt arbeid. Rektor Hallgeir Hansen er glad for prisen og set stor pris på at juryen har sett arbeidet som blir gjort ved skulen.

– Vi har mange tilsette som dagleg strekkjer seg langt for at enkeltelevar skal kjenne seg sett og tekne vare på.

Dei tilsette har eit sterkt elevengasjement og eit sterkt ønske om at ungdomane våre skal nå måla sine. Samstundes har vi positive elevar, som er lette å samarbeide med og som er aktive i å bygge eit ope og godt skulemiljø. Dette er ikkje minst ein pris til elevane, seier han.

Hansen ønskjer også å dele prisen med både opplæringsavdelinga i fylkeskommunen og dei andre vidaregåande skulane i fylket.

Tenkjer nytt

I grunngjevinga for prisen framhevar juryen «Gloppen-modellen». Firda vidaregåande skule har utvikla eit utdanningstilbod i helsefag for vaksne, minoritetsspråklege, saman med Nav og Gloppen kommune. Utdanninga fremjar språkopplæring, integrering og meistring gjennom praksis og er blitt lagt merke til langt utanfor Gloppen.

– Det er flott at juryen har lagt merke til alt det gode arbeidet som blir gjort ved Firda vidaregåande skule. Dette er ein pris til både elevar og tilsette. Eg håpar prisen vil inspirere og motivere alle elevar og dei som arbeider med vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane, seier Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Feira med veg-kake

Søt avslutning på årets siste formannskap etter god uttelling i RTP.

NVE seier nei til Melkevoll kraftverk

NVE avslår søknaden frå Melkevoll Elvekraft SUS om å få byggje minikraftverk i Oldedalen.

Feira med veg-kake

Søt avslutning på årets siste formannskap etter god uttelling i RTP.

Fire køyrefelt 75 meter over Nordfjorden

Hengebrua vert 1,8 km

Statens vegvesen har no dei første skissene klare for korleis den planlagde E39-brua mellom Svarstad og Frøholm vil ta seg ut i landskapet.

NVE seier nei til Melkevoll kraftverk

NVE avslår søknaden frå Melkevoll Elvekraft SUS om å få byggje minikraftverk i Oldedalen.

Stilte spørsmål om ny Strynefjellstunnel

Ivar Odnes (Sp), stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, stilte denne veka skriftleg spørsmål til samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen om rv 15 Strynefjellet.

- Dette var fantastiske nyheiter

Jens Isehaug har grunn til å smile etter vedtak i formannskapet onsdag kveld