I framlegget til statsbudsjett er det prioritert midlar til busslommen på Ytreeide.
            (Foto: Arkivfoto)

I framlegget til statsbudsjett er det prioritert midlar til busslommen på Ytreeide.Foto: Arkivfoto

Gang- og sykkelvegar på rv 15

Midlar til busslomme på Ytreeide

Mellom tiltaka som får prioritet innan samferdsle i vårt fylke, er det sett av midlar til busslommar ved Ytreeide på rv 15 i Stryn.

Regjeringa vil setje av midlar til tiltak for gang- og sykkelveg-inspeksjon på rv 15 på strekninga frå Otta til Måløy i kommunane Stryn, Eid og Vågsøy.

Regjeringa føreslår å løyve totalt 35,9 milliardar kroner til vegføremål i 2018.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Feira med veg-kake

Søt avslutning på årets siste formannskap etter god uttelling i RTP.

NVE seier nei til Melkevoll kraftverk

NVE avslår søknaden frå Melkevoll Elvekraft SUS om å få byggje minikraftverk i Oldedalen.

Feira med veg-kake

Søt avslutning på årets siste formannskap etter god uttelling i RTP.

Fire køyrefelt 75 meter over Nordfjorden

Hengebrua vert 1,8 km

Statens vegvesen har no dei første skissene klare for korleis den planlagde E39-brua mellom Svarstad og Frøholm vil ta seg ut i landskapet.

NVE seier nei til Melkevoll kraftverk

NVE avslår søknaden frå Melkevoll Elvekraft SUS om å få byggje minikraftverk i Oldedalen.

Stilte spørsmål om ny Strynefjellstunnel

Ivar Odnes (Sp), stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, stilte denne veka skriftleg spørsmål til samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen om rv 15 Strynefjellet.

- Dette var fantastiske nyheiter

Jens Isehaug har grunn til å smile etter vedtak i formannskapet onsdag kveld