I framlegget til statsbudsjett er det prioritert midlar til busslommen på Ytreeide.
            (Foto: Arkivfoto)

I framlegget til statsbudsjett er det prioritert midlar til busslommen på Ytreeide.Foto: Arkivfoto

Gang- og sykkelvegar på rv 15

Midlar til busslomme på Ytreeide

Mellom tiltaka som får prioritet innan samferdsle i vårt fylke, er det sett av midlar til busslommar ved Ytreeide på rv 15 i Stryn.

Regjeringa vil setje av midlar til tiltak for gang- og sykkelveg-inspeksjon på rv 15 på strekninga frå Otta til Måløy i kommunane Stryn, Eid og Vågsøy.

Regjeringa føreslår å løyve totalt 35,9 milliardar kroner til vegføremål i 2018.

Meir å lese på Fjordingen:

Følg med på kjøp og sal der du bur

Få oversikt over kva eigedomar som er kjøpte og selde i Stryn og Hornindal. Dette er eit tilbod til dei som abonnerer på Fjordingen. Kartet gir oversikt over kjøp og sal av eigedom for dei siste 30 dagane.

Operaen «Sildagapet» gjekk for smekkfulle hus:

– Hjartevarmande respons!

Søndag er det klart for TV-aksjonen

Verdas største dugnad