Måtte korte ned på vogntoget

Ein førar fekk bruksforbod for vogntoget han køyrde då han torsdag vart kontrollert ved Kjøs bru. Vogntoget var for langt og måtte kortast ned til lovleg lengde før han fekk køyre vidare, opplyser Statens vegvesen i sin rapport.

I same kontroll fekk ein førar advarsel for mindre brot på køyre- og kviletida og ein fekk bruksforbod for gjenstandar i siktsona. Han fekk ikkje køyre vidare før frontvindauge var rydda. Totalt vart 27 køyretøy kontrollerte.

Også på Folven vart det gjennomført kontrollar torsdag. Åtte køyretøy vart kontrollerte og eitt gebyr vart skrive ut for manglande førarkort. Ein førar fekk også bruksforbod grunna siktforholda.

I ein kontroll ved Kjøs onsdag vart det skrive ut gebyr for manglande vognkort, ein førar vart anmeldt for brot på kviletidsreglane og ein førar fekk bruksforbod grunna sikthindring.

Siste nyheter

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

– Næringslivet reagerer på TIP-tilrådinga

Næringslivet lokal reagerer på fylkesdirektøren si tilråding om TIP (teknikk og industriell produksjon) komande skuleår.

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

Loen - Rake

Gang- og sykkelveg nedprioritert

– Prioriteringa er basert på grove faktafeil, seier Haldor Hove i Loen Utviklingslag.

Stor nedgang i fråværet

Ferske tal syner stor nedgang i fråværet ved dei vidaregåande skulane.

Mister dagens breibandsløysing

- Kva slags policy er dette? spør Telenor-kundar i Hjelledalen og Oppstryn