Kan bli meir av dette Dansaren Luis Daio (27) og kjærasten Suzanna Sila (21) heldt kurs i Restaurant 34 sine lokale i helga. No vurderer dei å starte danseskule i Stryn. Lengst framme ser vi Emma Berstad Hjellbakk (t.v.) og Tale Nyberg i aksjon.

Kan bli meir av dette Dansaren Luis Daio (27) og kjærasten Suzanna Sila (21) heldt kurs i Restaurant 34 sine lokale i helga. No vurderer dei å starte danseskule i Stryn. Lengst framme ser vi Emma Berstad Hjellbakk (t.v.) og Tale Nyberg i aksjon.

– Vil starte danseskule

Laurdag kunne born og ungdom delta på dansekurs på Restaurant 34. No håpar kurshaldarane å få til noko permanent.

Omlag ti born deltok på det to timar lange kurset der det var lyninnføring i blant anna hip-hop og ballett. Det var mest jenter, men også eit par gutar var med på hip-hop delen.

Stryn har mykje å tilby på kulturfeltet, men ikkje denne typen dans. Det har kanskje kurshaldarane Luis Daio og Suzanna Sila tenkt å gjere noko med. Paret er i gang med å undersøke mulege lokale for ein danseskule og håpar at dei kan få til noko i Stryn.

– Det er det som vil avgjere kor lenge vi blir verande her, seier dei to, som kom til Stryn for berre ein månad sidan. Daio er frå Portugal og bror til tidlegare spelar for Stryn handball, Patricia Daio Correia.

Meir å lese på Fjordingen:
Link til Stryn Luis Daio (27) og Suzanna Sila (21) kom til Stryn for ca 1 mnd. sidan. Daio er bror til tidlegare spelar på Stryn sitt handballag, Patricia Daio Correia (midten).

Link til Stryn Luis Daio (27) og Suzanna Sila (21) kom til Stryn for ca 1 mnd. sidan. Daio er bror til tidlegare spelar på Stryn sitt handballag, Patricia Daio Correia (midten).

Siste nyheter

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

– Næringslivet reagerer på TIP-tilrådinga

Næringslivet lokal reagerer på fylkesdirektøren si tilråding om TIP (teknikk og industriell produksjon) komande skuleår.

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

Loen - Rake

Gang- og sykkelveg nedprioritert

– Prioriteringa er basert på grove faktafeil, seier Haldor Hove i Loen Utviklingslag.

Stor nedgang i fråværet

Ferske tal syner stor nedgang i fråværet ved dei vidaregåande skulane.

Mister dagens breibandsløysing

- Kva slags policy er dette? spør Telenor-kundar i Hjelledalen og Oppstryn