Førde sentralsjukehus
            (Foto: Iillustrasjon)

Førde sentralsjukehusFoto: Iillustrasjon

Ny avtale for transport av laboratorieprøvar

Sjukehusa har inngått ny avtale med Posten om transport av laboratorieprøvar som ei erstatning for A-postordninga som forsvinn ved nyttår.

A-postordninga blir avvikla ved årsskiftet. Tidlegare i haust uttalte Senterpartiets Kjersti Toppe at ho var bekymra for at dette ville gå ut over pasientane i usentrale strøk fordi det kunne ta lengre tid å sende prøvar frå legekontor til laboratorium.

No har Sjukehusinnkjøp forhandla fram ein avtale med Posten AS på vegner av helseføretaka.

– Det har vore viktig for oss å få denne avtalen på plass i god tid før nyttår. Posten Noreg AS skal no levere laboratorieprøvar til eit fornuftig prisnivå, noko vi er godt fornøgde med, seier administrerande direktør Kjetil Istad i Sjukehusinnkjøp HF.

Tenesta helseføretaka kjøper heiter "Bedriftspakke ekspress over natta". Prisen skal vere den same over heile landet.

Avtalen skal også sikre utkøyring laurdagar, slik at blodprøvar som blir sende fredag, vil komme til laboratoria neste dag.

– Sjølve prisen er forhold mellom avtalepartnarane, men avtalen sikrar no at sjukehusa kan avgrense sine kostnadsaukar når A-postordninga blir avvikla ved nyttår, seier Istad.

(©NPK)

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

VIDEO: Fv 722 Veslebygda–Flo

– Tunnelen vil gi slutt på engstelsen

Sambygdingane Brynjar Flo og Kolbein Fridtun har jobba for tunnel til Flo i eit tiår. Bli med dei på den skredutsette vegen som dei køyrer dagleg, heile året.

Ein femdel av NRK-lyttarane borte på eitt år

NRK har mista kvar femte daglege radiolyttar sidan FM-sløkkinga starta. Onsdag blir nettet stengt for godt for riksdekkjande kanalar.

Dagens leiarartikkel

Mørk hovudgate

Strynerådmannen kommenterer Hornindal kommune sine innspel

Rådmann Rune Hovde kommenterer i eit brev Hornindal kommune sine tilleggsopplysingar vedrørande grensejustering Kjøs krins.

VIDEO: Fv 722 Veslebygda–Flo

– Tunnelen vil gi slutt på engstelsen

Sambygdingane Brynjar Flo og Kolbein Fridtun har jobba for tunnel til Flo i eit tiår. Bli med dei på den skredutsette vegen som dei køyrer dagleg, heile året.

Fjordingen for 10 år sidan:

Sentrumsrevy for full sal

Ein femdel av NRK-lyttarane borte på eitt år

NRK har mista kvar femte daglege radiolyttar sidan FM-sløkkinga starta. Onsdag blir nettet stengt for godt for riksdekkjande kanalar.

Dagens leiarartikkel

Mørk hovudgate

Strynerådmannen kommenterer Hornindal kommune sine innspel

Rådmann Rune Hovde kommenterer i eit brev Hornindal kommune sine tilleggsopplysingar vedrørande grensejustering Kjøs krins.

Fjordingen for 10 år sidan:

«Såmannen» på plass

Vil busette 10 flyktningar i 2018

Rådmannen har tilrådd å busetje 10 flyktningar i Stryn kommune i 2018.