Glade for semje om eige dyrepoliti på Vestlandet: Frå venstre: Peter Frølich (H), Helge André Njåstad (Frp), Sondre Hansmark (V).
            (Foto: Frp)

Glade for semje om eige dyrepoliti på Vestlandet: Frå venstre: Peter Frølich (H), Helge André Njåstad (Frp), Sondre Hansmark (V).Foto: Frp

Vestlandet får eige dyrepoliti

Det er semje mellom fleirtalspartia på Stortinget om at Vest politidistrikt vil få dyrepoliti.

Høgre, Frp, Venstre og KrF vart i forhandlingane om statsbudsjett samde om at det skal opprettast to nye dyrepoliti-einingar. Det betyr at vernet om dyra i Hordaland og Sogn og Fjordane vil få eit betydeleg løft, seier dei dire partia i ein felles pressemelding.

Dyrepolitiet er ein egen politieining som jobber berre med etterforsking av kriminalitet mot dyr, og førebur saker overfor domstolene.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

VIDEO: Fv 722 Veslebygda–Flo

– Tunnelen vil gi slutt på engstelsen

Sambygdingane Brynjar Flo og Kolbein Fridtun har jobba for tunnel til Flo i eit tiår. Bli med dei på den skredutsette vegen som dei køyrer dagleg, heile året.

Ein femdel av NRK-lyttarane borte på eitt år

NRK har mista kvar femte daglege radiolyttar sidan FM-sløkkinga starta. Onsdag blir nettet stengt for godt for riksdekkjande kanalar.

Dagens leiarartikkel

Mørk hovudgate

Strynerådmannen kommenterer Hornindal kommune sine innspel

Rådmann Rune Hovde kommenterer i eit brev Hornindal kommune sine tilleggsopplysingar vedrørande grensejustering Kjøs krins.

VIDEO: Fv 722 Veslebygda–Flo

– Tunnelen vil gi slutt på engstelsen

Sambygdingane Brynjar Flo og Kolbein Fridtun har jobba for tunnel til Flo i eit tiår. Bli med dei på den skredutsette vegen som dei køyrer dagleg, heile året.

Fjordingen for 10 år sidan:

Sentrumsrevy for full sal

Ein femdel av NRK-lyttarane borte på eitt år

NRK har mista kvar femte daglege radiolyttar sidan FM-sløkkinga starta. Onsdag blir nettet stengt for godt for riksdekkjande kanalar.

Dagens leiarartikkel

Mørk hovudgate

Strynerådmannen kommenterer Hornindal kommune sine innspel

Rådmann Rune Hovde kommenterer i eit brev Hornindal kommune sine tilleggsopplysingar vedrørande grensejustering Kjøs krins.

Fjordingen for 10 år sidan:

«Såmannen» på plass

Vil busette 10 flyktningar i 2018

Rådmannen har tilrådd å busetje 10 flyktningar i Stryn kommune i 2018.