Hornindal kommune søkjer om pengar til overvaking av vasskvaliteten etter fokuset som har vore på gamle bilvrak i vatnet.

Hornindal kommune søkjer om pengar til overvaking av vasskvaliteten etter fokuset som har vore på gamle bilvrak i vatnet.

Vassprøvetaking som følge av bilvrak-dumpinga

Ber kommunen dokumentere mest muleg

Hornindal kommune har søkt fylkeskommunen om midlar til overvaking av vasskvaliteten i Hornindalsvatnet, etter at det i haust vart sett fokus på dumpinga av bilvrak som har føregått tilbake i tid.

Sjå filmen: Ute av syne, ute av sinn

I svaret frå fylkeskommunen vert det vist til midlar som Nordfjord vassområdeutval disponerer, og mulegheiter for stønad til vassprøver frå denne potten. Midlane her er meint til overvaking av vassførekomstar, då i hovudsak knytt til påverknad som kommunane er styresmakt for.

-Vi anbefalar Hornindal kommune inntil vidare å dokumentere alle relevante opplysningar i saka som har kome fram om dumping av bilvrak i Hornindalsvatnet, til dømes opplysningar om stad og tidspunkt, kontaktpersonar, gamle avisoppslag og bilde, heiter det i svaret frå fylkeskommunen.

Prosjektgruppa for Nordfjord vassområde, perioden 2016-2021, vil i vinter vurdere det samla behovet for overvaking, og Hornindal er invitert til å melde inn konkret behov.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

VIDEO: Fv 722 Veslebygda–Flo

– Tunnelen vil gi slutt på engstelsen

Sambygdingane Brynjar Flo og Kolbein Fridtun har jobba for tunnel til Flo i eit tiår. Bli med dei på den skredutsette vegen som dei køyrer dagleg, heile året.

Ein femdel av NRK-lyttarane borte på eitt år

NRK har mista kvar femte daglege radiolyttar sidan FM-sløkkinga starta. Onsdag blir nettet stengt for godt for riksdekkjande kanalar.

Dagens leiarartikkel

Mørk hovudgate

Strynerådmannen kommenterer Hornindal kommune sine innspel

Rådmann Rune Hovde kommenterer i eit brev Hornindal kommune sine tilleggsopplysingar vedrørande grensejustering Kjøs krins.

VIDEO: Fv 722 Veslebygda–Flo

– Tunnelen vil gi slutt på engstelsen

Sambygdingane Brynjar Flo og Kolbein Fridtun har jobba for tunnel til Flo i eit tiår. Bli med dei på den skredutsette vegen som dei køyrer dagleg, heile året.

Fjordingen for 10 år sidan:

Sentrumsrevy for full sal

Ein femdel av NRK-lyttarane borte på eitt år

NRK har mista kvar femte daglege radiolyttar sidan FM-sløkkinga starta. Onsdag blir nettet stengt for godt for riksdekkjande kanalar.

Dagens leiarartikkel

Mørk hovudgate

Strynerådmannen kommenterer Hornindal kommune sine innspel

Rådmann Rune Hovde kommenterer i eit brev Hornindal kommune sine tilleggsopplysingar vedrørande grensejustering Kjøs krins.

Fjordingen for 10 år sidan:

«Såmannen» på plass

Vil busette 10 flyktningar i 2018

Rådmannen har tilrådd å busetje 10 flyktningar i Stryn kommune i 2018.