Frå venstre: Hans Petter Galtung (SV), Jan Træen (Ap), Hans Magnud Nedreberg (MDG) og Klemet Bø (KrF).
(Foto: Harald Vartdal)

Frå venstre: Hans Petter Galtung (SV), Jan Træen (Ap), Hans Magnud Nedreberg (MDG) og Klemet Bø (KrF). Foto: Harald Vartdal

Ulikt syn på behovet for deltidsstillingar i Stryn kommune

Innan helse- og omsorgsektoren i Stryn kommune er det 360 tilsette som utfører 220 årsverk. Det betyr at mange arbeider deltid.

- Vil ditt parti gå inn for at alle deltidstilsette som ønskjer det, skal få full stillilng? spurde Arne Spilde (Fagforbundet).

Hans Petter Galtung (SV): - Vi vil gje full stilling til alle som ønskjer det. Men det kan også vere at deltid passar betre for enkelte.

Per Kjøllesdal (Sp): - Målsetjinga er full jobb til alle som ønskjer det , men det er uråd å love skal skje frå "i morgon".

Aud Løvlid (H): - Stryn kommune er i gang med eit prosjekt som ser på dette og moglegheitene for større fleksibiliett.

Klemet Bø (KrF): - Er det ikkje slik at deltid er nødvendig for å få vaktkabalen til å gå i hop?

Anders Magne Vik (Frp): -Eg vil gjerne at vi tilbyr 100 prosent stillilng. Men då  kan ikkje tilsette vere så steile på turnusen.

Astrd Hoffart (V): - Sjølv om alle ønskjer fulltid, vil det alltid vere behov for deltid.

Hans Magnus Nedreberg (MDG): -Her må vi sjå kva som er til beste for både tilsette og brukarar. MDG vil ha fleire hender i eldreomsorga.

Jan Træen (Ap): - Vår målsetjing er at ingen skal måtte arbeide deltid viss dei ønskjer full stilling.

Klemet Bø (KrF): - Eg har vore i kontakt med vaksenopplæringa i Stryn.  Der er mange som ønskjer arbeid. Deltidsjobbar vil gje dei ein god inngangsbillett til arbeidsmarknaden.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Kommunane får bestemme kommunevåpen og kommuneflagg

Eit nytt lovforslag opnar for at kommunane sjølv kan bestemme sine eigne kommunevåpen og kommuneflagg.

Stiftinga Jostedalsbreen nasjonalpark:

Avdragsfritak og forlenga lånetid

Stryn kommune er garantist for lånet på 6,2 millionar kroner

Kommunane får bestemme kommunevåpen og kommuneflagg

Eit nytt lovforslag opnar for at kommunane sjølv kan bestemme sine eigne kommunevåpen og kommuneflagg.

Stiftinga Jostedalsbreen nasjonalpark:

Avdragsfritak og forlenga lånetid

Stryn kommune er garantist for lånet på 6,2 millionar kroner