Frå venstre: Hans Petter Galtung (SV), Jan Træen (Ap), Hans Magnud Nedreberg (MDG) og Klemet Bø (KrF).
(Foto: Harald Vartdal)

Frå venstre: Hans Petter Galtung (SV), Jan Træen (Ap), Hans Magnud Nedreberg (MDG) og Klemet Bø (KrF). Foto: Harald Vartdal

Ulikt syn på behovet for deltidsstillingar i Stryn kommune

Innan helse- og omsorgsektoren i Stryn kommune er det 360 tilsette som utfører 220 årsverk. Det betyr at mange arbeider deltid.

- Vil ditt parti gå inn for at alle deltidstilsette som ønskjer det, skal få full stillilng? spurde Arne Spilde (Fagforbundet).

Hans Petter Galtung (SV): - Vi vil gje full stilling til alle som ønskjer det. Men det kan også vere at deltid passar betre for enkelte.

Per Kjøllesdal (Sp): - Målsetjinga er full jobb til alle som ønskjer det , men det er uråd å love skal skje frå "i morgon".

Aud Løvlid (H): - Stryn kommune er i gang med eit prosjekt som ser på dette og moglegheitene for større fleksibiliett.

Klemet Bø (KrF): - Er det ikkje slik at deltid er nødvendig for å få vaktkabalen til å gå i hop?

Anders Magne Vik (Frp): -Eg vil gjerne at vi tilbyr 100 prosent stillilng. Men då  kan ikkje tilsette vere så steile på turnusen.

Astrd Hoffart (V): - Sjølv om alle ønskjer fulltid, vil det alltid vere behov for deltid.

Hans Magnus Nedreberg (MDG): -Her må vi sjå kva som er til beste for både tilsette og brukarar. MDG vil ha fleire hender i eldreomsorga.

Jan Træen (Ap): - Vår målsetjing er at ingen skal måtte arbeide deltid viss dei ønskjer full stilling.

Klemet Bø (KrF): - Eg har vore i kontakt med vaksenopplæringa i Stryn.  Der er mange som ønskjer arbeid. Deltidsjobbar vil gje dei ein god inngangsbillett til arbeidsmarknaden.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Olafur Sveinsson med lang fartstid i Norge

Blir Stryn sin nye trenar

Islendingen Olafur Sveinsson er den nye trenaren for Stryn sitt 2. divisjonslag i handball for herrar.

Nye framsyningar av utandørs-musikalen Årringar

– Nye grep, men gjenkjenneleg

Andre helga i august kan ein på nytt oppleve musikalen Årringar ved Sagedammen. Stykket er i all hovudsak det same, likeins aktørane som er med, men nye grep frå regissør og koreograf vil likevel gi kjensla av nytt for dei som har sett det før.

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Olafur Sveinsson med lang fartstid i Norge

Blir Stryn sin nye trenar

Islendingen Olafur Sveinsson er den nye trenaren for Stryn sitt 2. divisjonslag i handball for herrar.

Nye framsyningar av utandørs-musikalen Årringar

– Nye grep, men gjenkjenneleg

Andre helga i august kan ein på nytt oppleve musikalen Årringar ved Sagedammen. Stykket er i all hovudsak det same, likeins aktørane som er med, men nye grep frå regissør og koreograf vil likevel gi kjensla av nytt for dei som har sett det før.

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Hornindal og Markane skyttarlag

Følg olsokstemne

Olsokstemnet i skyting strekkjer seg over sju dagar, og det innmeldt over 200 skyttar frå alle kantar av landet.