Tips oss

Tips oss på 404 02 140

  • Vakttelefon 40 40 21 40
  • Send e-post til redaksjon@fjordingen.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 404 02 140

Briksdalsbreen vaks åtte meter

Professor Atle Nesje gjennomførte laurdag dei årlege målingane av Briksdalsbreen. - Brefronten har gått fram åtte meter, opplyser Nesje til Fjordingen.
(Foto: Bengt Flaten)

Foto: Bengt Flaten

- Årsaka til veksten er overskot av ismassar oppe på Jostedalsbreen som skriv seg frå 2007 og 2008. I sommar har det rasa ganske mykje i brefallet. Det er grunnen til at fronten no går åtte meter lenger fram enn på same tid i fjor, forklarar Atle Nesje.

- Synsinntrykket er at Briksdalsbreen har minka i år?

- Det skuldast at breen er veldig smal på det smalaste. Men lenger oppe er han ganske brei. Det som blir spennande å sjå, er om breen vil gå av på midten.

At Briksdalsbreen no viser framgang, gjev ifølge professor Nesje berre kortvarig glede.

- Vi snakkar om tidsforskyving på tre-fire år i forhold til det som skjer oppe på Jostedalsbreen. At vi har bak oss ein vinter med svært lite snø i fjellet og sommartemperaturar 2,5 til 3 grader over gjennomsnittet, skaper relativt dystre utsikter når vi ser fram mot 2013, slår han fast.

Frontmålingane i fjor synte at Briksdalsbreen aldri hadde vore mindre sidan registreringane starta i 1900. Sjølv om årets målingar viser auke på åtte meter, er det eit faktum at brefronten har trekt seg attende heile 863 meter frå førre århundreskifte. Berre sidan 1996 er det snakk om tilbakegang på 479 meter.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Sorg utan filter

Då han sjølv sørgde var han lei seg, nysgjerrig og forundra over eit firkanta velferdssystem. I tillegg var han rasande på Gud.

Venta i timesvis:

Skuffa "beliebers"

"Det er ikkje til å tru at han har vore her. I Stryn lissom"

Kloden si største popstjerne:

Justin Bieber i Stryn

Søndagstur på Hjelle

Sorg utan filter

Då han sjølv sørgde var han lei seg, nysgjerrig og forundra over eit firkanta velferdssystem. I tillegg var han rasande på Gud.

Skal retaksere eigedomar i Stryn

Grundig retaksering skal gi større skatteinntekter til Stryn kommune

NM i rulleskiskyting:

Johannes slapp forbi vinnaren

- I mitt hode tok eg sølv, seier vinnaren Vetle Sjaastad Christiansen.