mandag 10.01 2022

Bøndene ber om hastemøte med fleire departement

På grunn av dei høge straum- og gjødselkostnadene i 2021 og 2022 ber Bondelaget regjeringa love å kompensere ekstrautgifter i jordbruksoppgjeret i vår.

søndag 09.01 2022

Her skjer viltpåkøyrslane i Stryn

I 2021 var det 918 kollisjonar mellom bil og vilt i Vestland fylke. 35 av desse var i Stryn.

lørdag 08.01 2022

Kan bruke skogfond til opprydding av vindfall

Landbruksdirektoratet varslar at skogeigarar kan nytte skogfond til å dekkje underskot ved opprydding av vindfall.

fredag 07.01 2022

Utrykkingsstatistikk for 2021:

Éi vegstrekning er spesielt ulukkesbelasta

Volda brann og redning rykka ut 128 gongar i 2021. 15 av dei var i Hornindal.

torsdag 06.01 2022

Færre fekk influensa i jula

FHI trur smitteverntiltaka mot korona kan ha avgrensa smittespreiinga av influensa

Har kjøpt 400 m²:

Kyrkjelyd flyttar inn i Sentrumsgården

Ålesund Kristne Senter har kjøpt 400 m² i Sentrumsgården i Stryn.

onsdag 05.01 2022

Kraftig prisauke på tømmer

Det grøne skiftet er ei av årsakene til at prisen på tømmer har hauka med 30 prosent det siste året.

Regjeringa:

Startar arbeidet med ny distriktsmelding

– Det er viktig å fornye og forsterke distriktspolitikken på fleire område, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

tirsdag 04.01 2022

Uroa over kostnadsvekst for bøndene – ber om ny utrekning

Det har vore ein kraftig kostnadsauke for bøndene det siste halvåret. Småbrukarlaget ber om nye tal før dei avgjer om dei skal krevje nye tiltak.

Kraftanalytikar trur Vestlandet blir straum-tapar

Kraftanalytikaren John Brottemsmo trur Vestlandet blir den store taparen, dersom planane om elektrifisering av sokkelen blir realiserte.

VIDEO:

Steinraset er over 150 meter breitt

Fylkesvegen og autovernet har fått store skadar etter steinraset mellom Grodås og Otterdal tysdag morgon

Nortura

Tek opp att slaktinga etter dataangrep

Nortura vart ramma av eit omfattande dataangrep like før jul. No tek selskapet opp att slaktinga, og håpet er å vere i normal drift denne veka.

NAF:

Krev meir pengar til vedlikehald av fylkesvegar

Opptil 170 milliardar kroner trengst for å bøte på vedlikehaldsetterslep og etterslep på rassikring på vegnettet i Norge, anslår trafikkorganisasjonen NAF.

mandag 03.01 2022

Har engasjert advokat i nabostrid:

- Kan ikkje lenger leve slik

Har ikkje hatt reint vatn på årevis

fredag 31.12 2021

Nytt rekordår for Vinmonopolet

Har selt 115 millionar liter vin og brennevin.

onsdag 29.12 2021

Kritisk til utbygging av Tonningskamben:

Åtvarar mot privatisering av kanten av Kamben

- Å byggje større, eksklusive bustadtomter framme på kanten av Kamben er ei rå marknadsorientering og ein uklok provokasjon

tirsdag 28.12 2021

Energisjefen under Dagmar:

– Hugsar best laginnsatsen

Dåverande energisjef Jan Træen fortel om krevjande døgn då Dagmar mørkla heile Stryn i to døgn.

mandag 27.12 2021

Sparebanken Sogn og Fjordane:

- Naturleg at vi bidreg i dette prosjektet

– Dette er ein viktig samlingsplass som heile Strynebygda bryr seg om.