tirsdag 14.09 2021

Dette får dei folkevalde i møtegodtgjersle

Har du lurt på kva politikarar og folkevalde i Stryn tener for sitt arbeid i dei politiske møta?

Stryn ungdomsråd:

Desse kan få møtegodtgjersle

Kommunestyret skal ta stilling til om ungdomsrådet skal få møtegodtgjersle.

Stryn Vinterski:

Søkjer avdragsfritak

Peikar på korona og dårleg vinter

søndag 12.09 2021

Stadig nedgang for fylkesdeling i Sogn og Fjordane

Men fleirtalet vil framleis ha tilbake gamlefylket

lørdag 11.09 2021

Kjøllesdal om RTP:

Svært kritisk til fokus på trafikktal vs skredsikringsmidlar

Per Kjøllesdal (Sp) adresserte si bekymring for RTP til formannskapet og bad alle ta opp kriterium for skredsikringsmidlar med sine respektive parti.

fredag 10.09 2021

Stryn formannskap:

Godkjende ladestasjon ved Yx

Eit delt formannskap gav dispensasjon til å byggje ladestasjon ved Yx-stasjonen. To trær går med i nye, oppdaterte planar

torsdag 09.09 2021

Tidenes næringslivskonferanse:

- Programmet er klart

– Vi kan presentere eit breitt program for heile næringslivet i Stryn.

Han har to leiarstillingar i Stryn kommune

Stryn sin plan- og næringssjef går ein travel haust og vinter i møte

Ny jobb:

Frå Stryn arbeidssenter til Volda kommune

Reidun Elisabeth Sandnes er ny leiar for avdeling bu og habilitering i Volda kommune

tirsdag 07.09 2021

Gode Vegar AS:

Ber om fokus på reguleringarbeidet for ny Strynefjellstunnel

– Vi får ikkje løyvd ei einaste krone til bygging av ny strynefjellstunnel før vi har ein godkjend reguleringsplan, poengterer Gode Vegar AS.

Svanhild skal flytte frå Grodås

Dyrebeskyttelsen Norge har bestemt at Svanhild skal flyttast frå Hornindal til Austlandet for å finne seg ein make. Dato for henting er sett.

Møtte minister på sin første dag på jobb

Inkluderande arbeidsliv var tema då arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Innvik AS måndag. Bedrifta har lukkast svært godt med samarbeidet med Nav

torsdag 02.09 2021

Meiner den einsame svana bør flyttast:

Fryktar Svanhild blir påkøyrd

Svana Svanhild har slått leir like ved E39 på sørsida av Hornindalsvatnet. No fryktar fleire for tryggleiken til den einsomme svana som kryssar bilvegen fleire gongar om dagen.

onsdag 01.09 2021

Andreas Solvik (63) pensjonerar seg:

No får han styre tida si sjølv

Tysdag hadde Andreas Solvik sin siste dag på jobb i Toyota Nordfjord sine lokale på Rise. Vi tok ein prat med den røynde bilseljaren.

Volda kommune:

Ber fylkeslegen om hjelp til å skaffe ny kommuneoverlege

tirsdag 31.08 2021

Stryn kommune:

Omklassifiserer privat veg

Kommunedirektøren tilrår at kommunen overtek den private vegparsellen ved Stryn Vinterski, men vil vente med å overta «øvre trase» til Tindefeltet.

mandag 30.08 2021

Folven sykkelfestival:

Tre dagar med sykkelbonanza

25 deltakarar frå heile landet tok del i den veksande festivalen med base på Folven.

Cruiseturistar legg igjen minst pengar per kilo CO2

Cruiseturistar bruker 3 kroner og minst av alle per kilo CO2-utslepp, ifølgje analyse som skal gjere det lettare å prioritere turistar med lågt karbonavtrykk.