tirsdag 15.01 2019

Vann volleyball-gull:

Oskars herlege triumf

Eks-ordførar foreslår slagord

Arild Iversen har henta forslaget til nye Volda kommune frå songen "Å leva det er å elska" av Anders Vassbotn

Ønskjer langtidsavtale med kommunen

Frivilligsentralen og Stryn kommune starta året med eit avklaringsmøte om blant anna økonomi og arbeidsoppgåver.

Dagens leiarartikkel

Samarbeid over nye grenser

mandag 14.01 2019

Hytteutbygging

Meiner tida er komen for Tverrfjellet

Grunneigar John Erik Nedreberg meiner tida er moden for ei større utvikling av hytteområdet på Tverrfjellet. Men først må det kome veg til skisenteret.

På skogdag i Hornindal:

Gode prisar fører til auka hogst

– Vi må bryte ned grensene

– Eg kjem til å vere veldig tydeleg på at vi må samarbeide med nye Volda, seier stryneordføraren.

Hornindalsordførar Stig Olav Lødemel:

Utfordrar Nordfjordrådet

Hornindalsordføraren spør om samarbeid på tvers av fylkesgrensa etter 2019. – Vi ser i alle fall eit stort potensial, seier Lødemel.

Nye Volda:

Dette fjellet skal på ordførarkjeda

I Volda stod det mellom tre fjell

- Kritisk til eigen administrasjon, ikkje grunneigarane

Sven Flo ønskjer i høve saka om tiltak i Lodalen å presisere at det er eigen administrasjon han er kritisk til, og ikkje grunneigarane.

søndag 13.01 2019

Reiselivsdirektøren trekkjer fram Loen Skylift som døme:

- Ein draumeaktør i reiselivet

Skal ein få fleire turistar til å kome til Norge heile året, held det ikkje å lokke med vakre fjordar og fjell, meiner Innovasjon Norge. Korte filmsnuttar frå heile landet skal no vise fram norske verdiar og den norske folkesjela.

5

Strålande Queen-kveld i Loen

Her kan det bli leilegheiter

lørdag 12.01 2019

Ny leiar av frivilligsentralen treng fleire frivillige

Kristine Sofie Orheim Hansen er ny vikarierande leiar av Hornindal frivilligsentral.

Positive til busetjing av tjue kvoteflyktningar

– Vi er klare for å ta imot tjue kvoteflyktningar, seier Jorge Hidalgo ved Flyktningtenesta og Hilde Nesje ved Vaksenopplæringa i Stryn.

fredag 11.01 2019

Fredagspraten:

– Eg marknadsfører Stryn flittig

Lesarinnlegg om Gamle Strynefjellsvegen:

– Ei fornuftig avgjerd

Verdscupleiaren har lada batteria:

Johannes er på offensiven