Dagens leiarartikkel

Vestlandet

Fylkesordførarane Jenny Følling t.v. og Anne Gine Hestetun ser no framover og ser fram til den vidare prosessen med å slå saman dei to fylka. Namnet dei har vald, Vestlandet, skapar derimot stor debatt.  Foto: privat

abonnent

Fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland gjorde før helga likelydande vedtak om å kalle det nye samanslegne fylket for Vestlandet. Det skapar reaksjonar.