Vil ha forbod mot døgnparkering

Rådmannen tilrår forbod mot døgnparkering ved Strynehallen

Vil ha forbod Her kan det bli forbudt med døgnparkering  Foto: Roger Oldeide

abonnent

Blant Stryn kommune sine nye leigeprisar for 2018, vart det mellom anna vedteke å krevje 500 kroner pr. døgn i avgift for parkering med overnatting/camping ved Strynehallen.

Norsk bubilforeining reagerte på prisen som ville gjere parkeringsplassen ved Strynehallen til landets dyraste parkering.