Klaga førte ikkje fram

Aksepterte brot på skjenkebestemmelsane, men klaga på prikktildeling og lengde på straff

  Foto: Illustrasjonsfoto

abonnent

Under Helse- og sosialutvalet vart klaga frå innehavar av Yris Kafe handsama tysdag. Utvalet hadde tidlegare vedtatt at skjenkeløyva vart inndratt etter tildeling av 12 prikkar for brot på skjenkebestemmelsane i mars.