Lovik:

1,4 mill til nytt kryss med gang- og sykkelveg

Formannskapet var samrøystes

Kan forsvinne Nordfjord Kjøtt vil byggje saman produksjonslokala til høgre, saman med fryseriet etc. på venstre side av vegen. Planen er ein ny kommunal veg som vil gå bak lokala på venstre side  Foto: Roger Oldeide

abonnent

Som Fjordingen har omtala tidlegare, har Nordfjord Kjøtt behov for å ekspandere, noko som vil krevje endringar av mellom anna den kommunale vegen ved produksjonslokala. Ny veg er planlagt på baksida av Mattilsynet sine lokale, lenger sør for Nordfjord Kjøtt.