Rake

Har fastsatt tomtepris på nytt bustadfelt

Formannskapet var samrøystes

Bustadfeltet ligg fint i terrenget, med utsyn mot Skåla i aust og Olden i sør.  Foto: Roy Aron Myklebust

abonnent

Stryn kommune er i sluttfasen med utbyggigna av trinn 2 av Rake bustadfelt med 14 bustadtomter. Til dette prosjektet høyrer også med etablering av nytt høgdebasseng og ny vasspumpestasjon.