Nesten dobbelt så dyrt

Det nye taket krev ekstra låneopptak

Dyrare Det nye taket på Loen kyrkje vart dyrare enn forventa. Kyrkja frå 1837 er listeført som særleg bevaringsverdig   Foto: Thomas Thaule

abonnent

Stryn kyrkjelege fellesråd fekk godkjenning til å utøre reperasjon av taket på den særleg bevaringsverdige kyrkja i Loen. Tiltaket var rekna til 1 million kroner. Arbeidet er fullført, men råteskadar og føringar frå riksarkivaren førte til at budsjettet vart overskride med 896.000 kroner.