Kommunen må truleg ta rekninga

Ville dele rekninga med Stryn kyrkjelege fellesråd

Nytt tak Loen kyrkje frå 1837 har fått nytt tak. No diskuterar ein kven som skal ta rekninga som vart større enn venta  Foto: Thomas Thaule

abonnent

Stryn kyrkjelege fellesråd fekk godkjenning til å utøre reperasjon av taket på den særleg bevaringsverdige kyrkja i Loen. Tiltaket var rekna til 1 million kroner. Arbeidet, som starta i april, er fullført, men råteskadar og føringar frå riksarkivaren førte til at budsjettet vart overskride med 896.000 kroner.