Stryn kommune:

Vil prioritere Lodalen

Tiltak kring reiselivsutfordringane i Lodalen skal handsamast onsdag

Illustrasjonsfoto  Foto: Roy Aron Myklebust

abonnent

Rådmannen meiner situasjonen i Lodalen i år krev at kommunen bør prioritere Lodalen framfor andre lokalitetar i kommunen med dei same utfordringane.