Nye Volda kan få gigantgjeld på 2 milliardar

Høg lånegjeld: Dersom budsjettet går gjennom, slik rådmann Rune Sjurgard har lagt det fram, vil Volda kunne sitje med ei gjeld på ca 1,5 milliardar innan få år. Med ytterlegare planlagde investeringar og renteauke vil gjelda til nye Volda krype opp mot 2 milliardar når ein tek med Hornindal si lånegjeld. 

abonnent

Fjordingen skreiv for kort tid sidan om dei krevjande gjeldsforholda i Volda.