Dagens leiarartikkel

Skøytebane på Per Bolstad Plass

Opparbeidinga av Per Bolstad Plass er i full gang. Spørsmålet er om innspelet om skøytebane kjem for seint.  Foto: Bengt Flaten

abonnent

Jens Isehaug spelar i dagens avis inn forslag om å etablere skøytebane på Per Bolstad Plass. Ideen er ikkje ny og har vore tenkt av mange. Det er vel og slik at ideen ikkje berre er tenkt, men og spelt inn meir eller kanskje mindre formelt til Stryn kommune ved tidlegare høve.

Når anleggsarbeidet no er i full gang og planane er lagde for korleis Per Bolstad Plass skal sjå ut, kan det hende innspelet frå Isehaug kjem for seint. Men dersom prosjektet ikkje er kome for langt og det framleis er mulig å gjere dei tiltaka som skal til for å lage skøytebane på plassen, er det vel verdt å setje ein fot i bakken.