Ivra for Frisklivsentralen

Ikkje plass i budsjettet: Rådmannen har ikkje funne midlar til anna enn lovpålagde postar i budsjettet. Frisklivsentralen er difor framleis avhengig av prosjekttilskot. Thore Heggen (H) meiner det fort vil betale seg med ei slik stilling.  

abonnent

Fleire av medlemmane av utvalet for oppvekst og helse i Hornindal er opptekne av at ein får vidareført Frisklivsentralen. I dag er denne 100 prosent finansiert med tilskot.